Indicatorenuitvraag 2015: geen inlogcode ontvangen?

5 april 2016

De KNMP krijgt signalen van apothekers dat de inlogcodes voor de jaarlijkse indicatorenuitvraag niet zijn ontvangen. Op 14 maart heeft Desan de inlogcodes naar apotheken toegestuurd. Voor openbaar apotheken zijn de inlogcodes verstuurd naar emailadressen van openbaar apotheken bekend bij de KNMP. De uitvraag loopt nog tot en met 25 april. Voor poliklinische en ziekenhuisapotheken loopt dit via de NVZA.

De KNMP adviseert:

Check de spambox

Mogelijk is de e-mail van Desan in de spambox terecht gekomen. In eerdere jaren van de indicatorenuitvraag kwam dit ook voor.

Check het mailadres bij Desan

Desan heeft de inlogcodes verstuurd naar het emailadres van de apotheek dat bekend is bij de KNMP. Mogelijk hebben zich wijzigingen voorgedaan of ontvangt de apotheek de inlogcodes liever op een ander persoonlijk emailadres. Neem contact op met Desan om het emailadres te controleren of een ander emailadres door te geven om de inlogcodes alsnog te ontvangen. Desan is te bereiken via of 020-5207279.

Verander het mailadres bij de KNMP

Volgend jaar zal de landelijke indicatorenuitvraag wederom plaatsvinden. Indien de openbare apotheek volgend jaar de inlogcodes op een ander emailadres wenst te ontvangen, kan het emailadres gewijzigd worden door de ledenadministratie van de KNMP via . De voorkeur gaat uit naar een persoonlijk mailadres.

Ziekenhuisapotheken en poliklinische apotheken kunnen wijzigingen in emailadressen doorgeven aan de NVZA.

Nog vragen?

Neem contact op met de helpdesk van Desan, Monique van Alphen via of 020-5207279.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: KNMP