IGZ toetst GDS-apotheken in aanloop naar handhaving norm

16 juni 2016

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft 8 apotheken bezocht en getoetst op de naleving van de vigerende norm voor Geneesmiddelendistributiesystemen (GDS) van de KNMP, waarop zij vanaf 1 mei 2017 zal gaan handhaven. Omdat baxteren een risicovol proces is, moeten alle GDS-apotheken vanaf die datum aan de norm gaan voldoen.

IGZ startte in 2015 met een reeks pilot-bezoeken aan voorlopig 8 'baxteraars'. Hieruit blijkt dat de GDS-norm bruikbaar is als uitgangspunt voor toetsing, zo heeft IGZ in een bijeenkomst aan betrokkenen laten weten.

Aandachtspunten

Het lijkt voor GDS-apotheken goed mogelijk aan de norm te voldoen, maar de bezochte apotheken voldeden op het moment van de pilot nog niet op alle onderdelen. Aandachtspunten zijn: kennis van Good Manufacturing Practice (GMP), de aanwezigheid van complete GDS-protocollen, validatie van het baxterproces en de toezichtrol van de apotheker.

GDS-apotheken krijgen tot 1 mei 2017 de tijd om aan de norm te gaan voldoen. Daarna zal IGZ handhavend gaan optreden.

Bekijk de GDS-norm

Ondersteuning KNMP bij voldoen aan GDS-norm

Om de betreffende apotheken te ondersteunen stelt de KNMP als hulpmiddel een checklist op waarin de door IGZ benoemde verbeterpunten worden opgesomd. Naar verwachting is deze eind juni op de KNMP-website beschikbaar.

In het najaar organiseert de KNMP voor alle belanghebbenden een informatieve bijeenkomst om ervaring en kennis te delen. Details zullen later dit jaar bekend worden gemaakt.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering