IGZ gaat per 1 juli handhaven op richtlijn medicatiebeoordeling

13 mei 2015

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat per 1 juli handhaven op naleving van de Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij Ouderen. De IGZ gaat erop toezien dat huisarts en apotheker 20 medicatiebeoordelingen per apotheek uitvoeren in 2015, 60 in 2016 en 100 in 2017. Daarnaast zal de IGZ zorgverzekeraars, zorgverleners en VWS bijeenroepen om afspraken te maken over randvoorwaarden, zoals de vergoeding.

De KNMP stelt dat apothekers alleen aan de verplichtingen kunnen voldoen wanneer er een adequate vergoeding tegenover staat en de medicatiebeoordeling uit het eigen risico gaat. Zo lang de medicatiebeoordeling ten laste komt van het eigen risico, zullen patiënten er om financiële redenen van afzien, aldus de KNMP. Ook andere randvoorwaarden zijn essentieel, zoals een adequate ICT-voorziening.

Criteria

IGZ heeft de criteria die binnen de richtlijn gelden, vernauwd. Dit houdt in dat de medicatiebeoordeling aangewezen zal zijn voor patiënten van 75 jaar of ouder, met 7 of meer geneesmiddelen en met een slechte nierfunctie (eGFR < 50 ml/min/ 1,73m2). De aangescherpte criteria betekenen dat de potentiële patiëntenpopulatie gereduceerd wordt van ruim 700.000 naar zo’n 220.000 ouderen. Doordat IGZ geleidelijk zal gaan handhaven, krijgen huisartsen en apothekers de gelegenheid om de noodzakelijke samenwerking (verder) te ontwikkelen.

Normen voor medicatiebeoordeling

IGZ toetst op basis van de volgende normen:

  1. Samenwerkingsafspraken over medicatiebeoordeling tussen voorschrijvers en apothekers zijn vastgelegd.
  2. Voorschrijvers en apothekers voeren medicatiebeoordelingen uit bij patiënten die voldoen aan de (aangescherpte) selectiecriteria op basis van de richtlijn 'Polyfarmacie bij ouderen' en leggen dit vast.
  3. De patiënt moet aantoonbaar worden betrokken bij de farmacotherapeutische zorg.

Meer weten

Bericht van 4 december 2014: IGZ focust in Toezichtkader 2015 op medicatieveiligheid

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering