IGZ focust in Toezichtkader 2015 op medicatieveiligheid

4 december 2014

De IGZ heeft haar Toezichtkader Rationele Farmacotherapie voor 2015 gepresenteerd. De focus in de 4 speerpunten van het toezichtkader ligt op medicatieveiligheid. Volgens de KNMP, LHV en NHG zijn niet alle speerpunten volledig uitvoerbaar voor huisartsen en apothekers. De beroepsorganisaties zijn hierover in gesprek met de IGZ.

4 speerpunten

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in haar Toezichtkader Rationele Farmacotherapie (RFT) 4 speerpunten geformuleerd:

  • actueel medicatieoverzicht;
  • medicatiebeoordeling;
  • elektronische bewaking tijdens voorschrijven;
  • duidelijkheid voor patiënt over regie en verantwoordelijkheden.

Uitgangspunt hierbij zijn de beroepsrichtlijnen en handreikingen die hierover de afgelopen jaren zijn gepubliceerd. We reageren hier op de speerpunten medicatiebeoordeling en medicatieoverdracht. KNMP, LHV en NHG stellen dat de speerpunten medicatieoverzicht en medicatiebeoordeling niet volledig uitvoerbaar zijn.

Uitvoerbaarheid richtlijn Medicatieoverdracht

De KNMP stelt samen met huisartsenverenigingen NHG en LHV dat een strikte naleving van de richtlijn Medicatieoverdracht op dit moment niet haalbaar is. Knelpunt hierin is de gegevensuitwisseling die immers alleen met toestemming van de patiënt mag geschieden. Het stellen van de toestemmingsvraag is in apotheken in volle gang.

Nog niet alle patiënten hebben toestemming gegeven voor uitwisseling van hun gegevens. Zonder deze toestemming kunnen huisartsen en apothekers niet voldoen aan de verplichting om binnen 24 uur gegevens beschikbaar te stellen. Ook voorzien de systemen nog onvoldoende in een gestandaardiseerde vastlegging en overdracht van medicatiegegevens tussen apothekers en voorschrijvers in de 1e en 2e lijn. Dit is aangekaart in het Bestuurlijk Overleg Farmacie begin 2014. Met de minister is toen afgesproken dat de richtlijn Medicatieoverdracht uit 2008 wordt herijkt.

KNMP, NHG en LHV werken nu met alle bij de richtlijn uit 2008 betrokken partijen aan een toelichting om de richtlijn beter werkbaar en uitvoerbaar te maken. Zij zullen deze toelichting aan IGZ voorleggen.

Medicatiebeoordeling: versmallen criteria

Basis bij het uitvoeren van medicatiebeoordelingen is de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen. De IGZ gaat vanaf 1 januari 2015 op deze richtlijn handhaven. Apothekers verlenen sinds 2012 samen met huisartsen deze evidence based zorg.

Volgens de criteria van de richtlijn Polyfarmacie komen circa 700.000 patiënten in aanmerking voor een medicatiebeoordeling. Op dit moment is het echter onmogelijk om voor al die 700.000 patiënten jaarlijks een medicatiebeoordeling te verzorgen. De KNMP komt daarom - samen met NHG en LHV - met voorstellen om de criteria te versmallen en te werken aan een groeimodel voor de toekomst. Deze voorstellen worden voor het einde van 2014 met de IGZ besproken. De naleving van de richtlijnen moet daarbij realistisch en uitvoerbaar zijn voor huisartsen en apothekers.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering