Hof bevestigt: LSP voldoet aan privacywetgeving

9 maart 2016

De inrichting van het LSP voldoet aan de privacywetgeving. Het systeem voor elektronische uitwisseling van medische gegevens mag verder worden ingevoerd en ontwikkeld. Het hof Arnhem-Leeuwarden heeft dit oordeel van de rechtbank Midden-Nederland bevestigd. Dit is bekendgemaakt in een bericht op Rechtspraak.nl.

VPHuisartsen startte in 2013 een bodemprocedure tegen de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), de beheerder van de infrastructuur, om de ontwikkeling van het LSP te stoppen. De vereniging meende onder meer dat de inrichting van het systeem in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De rechtbank Midden-Nederland wees de vorderingen van VPHuisartsen in juli 2014 af. De privacy van de patiënt is voldoende geborgd, het is voor patiënten voldoende duidelijk waarvoor zij toestemming geven en de geheimhoudingsplicht van artsen is niet in het geding, aldus de rechtbank. VPHuisartsen ging tegen deze uitspraak in hoger beroep. In dit hoger beroep heeft het hof Arnhem Leeuwarden nu opnieuw de eisers niet gevolgd.

Volgens het hof, en eerder ook de rechtbank, rechtvaardigt de toestemming van de patiënt het doorbreken van de geheimhoudingsplicht van de zorgaanbieder. Patiënten worden er bovendien afdoende op gewezen dat zij ervoor kunnen kiezen bepaalde informatie af te schermen.

Medicatieoverdracht via LSP

In de afgelopen 3 jaar heeft 95% van de apotheken een LSP-aansluiting gekregen. 78% van de dossiers van patiënten zijn met toestemming van de patiënt aangemeld. Wekelijks worden bijna 600.000 keer patiëntgegevens opgevraagd via het LSP.

Meer weten

Bekijk het bericht op Rechtspraak.nl
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering