HKZ-schema met nieuwe ISO-norm nu te bestellen

3 maart 2016

Het HKZ-certificatieschema voor openbare apotheken, dat is aangepast aan de nieuwe ISO-norm, is nu te bestellen via de website van de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Openbare apotheken die hun HKZ-certificaat willen behouden hebben tot september 2018 om aan de nieuwe eisen te voldoen.

HKZ organiseert een kwaliteitsdag op 18 april over de aanpassingen in het HKZ-schema als gevolg van de aanpassing aan ISO 9001:2015. Op de website van HKZ is hierover meer informatie te vinden.

In de nieuwe ISO 9001:2015 ligt de focus op de risico’s en de kansen van een organisatie. De norm stelt minder eisen aan het beschrijven van processen, maar biedt handvatten om ervoor te zorgen dat het kwaliteitssysteem gaat leven binnen de organisatie.

Apotheken met een goed werkend systeem hoeven weinig tot niks te doen. Zij kunnen deze verandering aangrijpen om meer ‘lean’ te werken en het systeem nog meer naar de hand te zetten. Risicogericht werken is al een belangrijk onderdeel van veel HKZ-normen voor de openbare apotheek.

Op de website van HKZ is beschreven hoe apotheken kunnen overstappen. Apotheken kunnen bij een reguliere toetsing (hercertificatie of controle audit) overgaan op het nieuwe schema. De extra tijd hiervoor wordt door HKZ geschat op 2 uur voor een apotheek met minder dan 10 FTE. Boven de 10 FTE gaat het om minimaal 4 uur extra. Overleg met de certificeerder over deze overgang is gewenst. Apotheken hebben tot 18 september 2018 de tijd om zich te laten certificeren op de nieuwe norm.

Het schema is te bestellen via de website van HKZ.

HKZ heeft een folder met meer informatie online staan.

Bij vragen of voor meer informatie: Inka Nanninga: 070 373 71 23 of  .