Herregistratie BIG-register voor 2017: voldoen aan eisen

17 december 2014

Als u op 1 januari 2012 als apotheker stond ingeschreven in het BIG-register, moet u op 1 januari 2017 voldoen aan de eisen voor herregistratie. U kunt in het beoordelingskader nalezen of uw werkzaamheden meetellen voor herregistratie. Verricht u werkzaamheden die niet meetellen? Dan kunt u een Periodiek Registratie Certificaat halen.

Periodieke registratie Wet BIG

Vanaf 1 januari 2012 is de periodieke registratie Wet BIG van toepassing voor apothekers. Eens per 5 jaar wordt getoetst of u als apotheker in de voorgaande 5 jaar ten minste 2080 uur werkzaam bent geweest binnen het deskundigheidsgebied van de apotheker.

Als u op 1 januari 2012 stond ingeschreven in het BIG-register, moet u per 1 januari 2017 voldoen aan de eisen voor herregistratie. Voldoet u hier niet aan? Dan wordt uw inschrijving in het BIG-register per 1 januari 2017 doorgehaald. Dit betekent dat u de beroepstitel apotheker niet mag gebruiken en dat u geen bevoegdheid meer heeft om als apotheker in een apotheek te werken.

Beoordelingskader: werkervaring die meetelt

Bent u werkzaam in een apotheek (openbaar of ziekenhuis) of op het gebied van productgerichte werkzaamheden? Dan zult u veelal aan de gestelde eisen voor herregistratie kunnen voldoen. Maar ook als u niet in de apotheek of in de industrie werkt kunnen uw werkzaamheden vaak meetellen voor de herregistratie. Op de website van het BIG-register vindt u een algemeen beoordelingskader en een beoordelingskader voor de apotheker. Hiermee kunt u bepalen of uw werkzaamheden meetellen voor de herregistratie.

Herregistreren als apotheker (BIGregister.nl)

Open link

Periodiek Registratie Certificaat

Het kan ook zijn dat u werkzaamheden verricht die niet meetellen voor de BIG-registratie. Dit zou betekenen dat u per 1 januari 2017 niet opnieuw in het BIG-register ingeschreven kan worden. U heeft dan echter de mogelijkheid om een Periodiek Registratie Certificaat (PRC) te behalen dat recht geeft op inschrijving in het BIG-register.

U kunt het PRC verkrijgen door een toets af te leggen die is ontwikkeld door de beide opleidingen Farmacie. In de toets wordt onderzocht of u het kennisniveau heeft van een pas afgestudeerde apotheker (de initiële opleiding).

PAOFarmacie is de uitvoerder en organiseert de toets voor het PRC. Binnenkort vindt u meer informatie op de website van PAOFarmacie.

PAOFarmacie

Open link

Contact

Neem voor vragen over herregistratie contact op met .

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie