Herbeoordeling salbutamol Sandoz

8 januari 2016

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (GBG) laat salbutamol Sandoz aerosol 100 microgram/dosis in Europees verband herbeoordelen. Dit naar aanleiding van diverse meldingen bij het bijwerkingencentrum Lareb. Het ministerie van VWS meldt dat Menzis en Zilveren Kruis/Achmea de aanspraak vergroten door een alternatief aan te bieden dat wordt vergoed. Deze verzekeraars hebben het preparaat eerder als preferent aangemerkt.

Het gaat volgens het CBG alleen om het type inhalator dat sinds najaar 2014 op de markt is (RVG 34424). Patiënten kunnen salbutamol Sandoz lopende de herbeoordeling volgens het CBG blijven gebruiken. Het CBG vindt dat er geen onzekerheid mag bestaan over de werkzaamheid van het preparaat en heeft producent Sandoz vragen gesteld.

In 2015 kreeg Lareb tussen januari en oktober 17 meldingen over een mogelijk verminderd effect. Bij een aantal patiënten, onder wie kinderen, was vanwege een astma exacerbatie ziekenhuisopname nodig.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg