GPK- en PRK-wijzigingen voor amlodipine en andere stoffen

4 maart 2015

Onlangs werden de GPK’s en PRK’s samengevoegd voor producten met amlodipine met verschillende zoutvormen, maar met een gelijk gehalte werkzaam bestanddeel. De GPK’s en PRK’s voor producten met alendroninezuur en azitromycine gingen hieraan vooraf. In 2015 worden de zoutvormen van nog 12 stoffen samengevoegd. Deze kunt u tijdig bekijken via de G-Update.

De G-Update met alle GPK-en PRK-wijzigingen wordt maandelijks op deze website geplaatst. Dit gebeurt 2 weken vóór het doorvoeren van de wijzigingen in de G-Standaard. Op deze manier bent u tijdig op de hoogte van de GPK- en PRK-wijzigingen. 

Bekijk de GPK- en PRK-wijzigingen via de G-Update

Onderscheid in PRK’s met verschillende zoutvormen verdwijnt

De GPK’s en PRK’s zijn samengevoegd voor diverse producten met verschillende zoutvormen, maar met een gelijk gehalte werkzaam bestanddeel. Als de zoutvorm therapeutisch niet van belang is, hoeft de voorschrijver niet langer een keuze te maken uit verschillende PRK’s waarbij het enige verschil de zoutvorm is. Als onderscheid op grond van zoutvorm uit therapeutisch oogpunt wel nodig is, worden GPK’s en PRK’s niet samengevoegd. 

GPK en identificatie van producten met de juiste zoutvorm

Mogelijk gebruikt u de GPK om producten met een specifieke zoutvorm te identificeren. Dat is sinds het samenvoegen van sommige GPK’s en PRK’s niet meer voor alle producten mogelijk. De GPK is immers een generiek niveau, waarin klinisch niet-relevante verschillen tussen zoutvormen nu geen rol meer spelen. Het HPK-niveau is beter geschikt voor gedetailleerde informatie over bijvoorbeeld de samenstelling van het product. 

Over het project

De GPK- en PRK- wijzigingen zijn onderdeel van het project dat het GIC en Z-index zijn gestart in 2015. Dit gebeurde na diverse signalen van wensen hierover in de praktijk. De GPK- en PRK- wijzigingen worden voorbereid en afgestemd met diverse partijen, waaronder softwarehuizen en de Gebruikersraden (openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers, huisartsen) van Z-Index.

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg