Goede uitwisseling van medicatiegegevens redt levens

28 juni 2016

Goede, veilige en snelle uitwisseling van medische gegevens redt levens. Dat stellen KBO, LPGGz en KNMP in een brief aan de Tweede Kamer. Nu missen apothekers patiëntinformatie die zij nodig hebben voor veilig medicijngebruik. Op woensdag 29 juni debatteert de Tweede Kamer met minister Schippers (VWS) over gegevensuitwisseling in de zorg.

Samen met seniorenorganisatie KBO en Landelijk Platform GGz vraagt de KNMP aandacht voor gegevensuitwisseling tussen de tweede en eerste lijn. Voor kwetsbare patiënten, zoals ouderen en patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening, is het van levensbelang dat zorgverleners een actueel overzicht hebben van de medicatie van de patiënt.

Gegevensuitwisseling voor medicatieveiligheid

Als verschillende geneesmiddelen ongewenst reageren op elkaar, of in aard of dosering niet passen bij lichaamsspecifieke eigenschappen van de patiënt, dan kan dit leiden tot complicaties, onnodige ziekenhuisopnames en erger. Op dit moment hebben apothekers niet altijd toegang tot relevante patiëntinformatie zoals laboratoriumuitslagen, de reden van voorschrijven en nierfunctiewaarden. Zonder al deze gegevens kan de apotheker de medicatiebewaking niet goed uitvoeren. KBO, LPGGz en KNMP roepen op tot handhaving en verbetering.

Daarnaast vragen zij de Tweede Kamer om bij tweedelijns zorginstellingen aan te dringen om gegevens met de eerste lijn te delen en zorg te dragen voor benodigde middelen. Alleen dan kunnen kwetsbare patiënten, zoals ouderen, langer veilig thuis blijven wonen met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Regie op eigen medische gegevens

KBO, LPGGz en de KNMP willen dat het zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk wordt gemaakt om de regie op eigen medische gegevens te voeren. Ook voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Daar hoort bij dat voor zorgverleners de randvoorwaarden er zijn om patiënten te informeren en te motiveren om toestemming te geven voor gegevensuitwisseling.

Lees de brief aan de Tweede Kamer
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering KNMP