Gezocht: apothekers en assistenten voor onderzoek naar farmaceutische zorg vluchtelingen

25 mei 2016

De Universiteit van Maastricht, in samenwerking met KNMP en Pharos, zoekt apothekers en assistenten voor een onderzoek naar farmaceutische zorg voor vluchtelingen. De behoeftes van statushouders en de wensen van apothekers en assistenten staan in dit onderzoek centraal.

Door de grote instroom aan vluchtelingen, met name uit Syrië en Eritrea, en de versnelde uitstroom uit de asielzoekerscentra naar de gemeenten, zullen steeds meer apothekers farmaceutische zorg gaan verlenen aan deze statushouders. Dit biedt vele uitdagingen, zoals de taalbarrière en culturele verschillen, maar ook de specifieke gezondheidsproblemen waarmee vluchtelingen te kampen kunnen hebben.

Onderzoeker Christelle Moussallem is apotheker en heeft ruime ervaring met werken in vluchtelingenkampen. Zij zal in het kader van de master Global Health onderzoeken hoe statushouders uit Syrië en Eritrea de farmaceutische zorg en medicijngebruik in Nederland ervaren. Tevens zal zij de ervaring van apothekers en assistenten onderzoeken met betrekking tot het verlenen van zorg aan vluchtelingen.

Heeft u ervaring met het verlenen van farmaceutische zorg aan vluchtelingen en wilt u of uw assistente meewerken aan dit onderzoek, dan kunt u zich aanmelden bij onderzoeker Christelle Moussallem (, tel 06-50277929). Zij zal een individueel interview (in het Engels, Arabisch of Frans; tijdsduur: 1 uur) met u plannen in de maand juni of juli, op een voor u geschikte tijd en locatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicolette van Horssen () of met Christelle Moussallem.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg