Gezamenlijk actieplan voor minder regeldruk in farmacie

23 juni 2015

De KNMP, ASKA, NVPF en LHV Apotheekhoudende Afdeling hebben de handen ineengeslagen om de regeldruk in de farmacie terug te dringen. Dit naar aanleiding van signalen die deze organisaties hierover krijgen en de ambities van apotheekhoudenden om meer tijd aan patiëntenzorg te kunnen besteden. Zorgverzekeraars Nederland, InEen, het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ACTAL) en het ministerie van VWS worden in dit traject ook geconsulteerd.

In dit kader hebben deze partijen gezamenlijk een onderzoek gehouden onder apotheekhoudenden naar de administratieve lastendruk. Dat onderzoek bevestigt dat vermindering van regeldruk in de farmacie wenselijk én mogelijk is. Een deel van de regels in de farmacie ‘hoort’ gewoonweg bij het vak; dit draagt bij aan goede farmaceutische zorg. Maar een ander deel, zoals de extra lastenverzwaring door de Mededingingswet (afspraken met meerdere zorgverzekeraars over geneesmiddelen, hulpmiddelen en machtigingen), wordt ervaren als onnodig en zorgt voor ergernis. De tijd die opgaat aan dit soort administratieve handelingen kunnen zorgverleners niet besteden aan patiënten.

Daarom werken partijen de komende maanden op basis van deze onderzoeksresultaten verder aan een gezamenlijk actieplan dat leidt tot minder regeldruk en meer zorg in de farmacie. Het actieplan is naar verwachting aan het einde van de zomer van 2015 klaar. Daarna starten de partijen met de uitvoering ervan.


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering