Geschilleninstantie voor zorgcontractering ingesteld

3 juni 2016

Een onafhankelijke instantie gaat geschillen beslechten die optreden bij het sluiten of naleven van zorgcontracten. Dit zijn 25 beroeps- en brancheorganisaties in de eerste- en tweedelijns zorg en zorgverzekeraars overeengekomen in een convenant.

Vertegenwoordigers van de verschillende partijen boden het convenant op donderdag 2 juni aan aan minister Schippers (VWS). KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent trad daarbij op als vertegenwoordiger van de samenwerkende organisaties in de eerstelijns zorg, de VELO.

Ondertekening convenant geschilleninstantie. Foto: VWS

De geschilleninstantie is een laagdrempelig alternatief voor een procedure bij de civiele rechter. Verschillende routes zijn mogelijk: mediation, bindend advies of arbitrage.

De geschilleninstantie start per direct met de beslechting van geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg. Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd. Het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) neemt de uitvoering op zich.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering