Geneesmiddelverstrekking primaat van de apotheker

19 november 2014

Met de uitspraak van de Raad van State kwam onlangs een einde aan een lange juridische kwestie over wie geneesmiddelen mag verstrekken in de omgeving van Froombosch. De afstand tussen Apotheek Sappemeer en de dichtstbijzijnde patiënt in Froombosch is minder dan 3,5 km. Froombosch ligt daarmee in het verzorgingsgebied van Apotheek Sappemeer.

Vergunning voor huisarts: hoe zit dat?

Minister Schippers moet de voorgenomen beslissing om een vergunning te verlenen aan een arts voor het bereiden en verstrekken van geneesmiddelen voorleggen aan direct belanghebbenden. De apotheker heeft het recht om bij de verstrekking van een vergunning aan een huisarts betrokken te worden. Apothekers en andere belanghebbenden kunnen vervolgens bij de minister bezwaar aantekenen. De minister moet het bezwaar behandelen en een beslissing nemen. Betrokkenen kunnen tegen deze beslissing in beroep gaan bij de bestuursrechter. Tegen de uitspraak van de bestuursrechter kan men in beroep gaan bij de Raad van State.

Bij de verstrekte vergunning in Froombosch werden geen belanghebbenden betrokken. De apotheker kon hierdoor niet meer in verweer komen. Met de overname van de praktijk door een andere huisarts werd de vergunning echter opnieuw aangevraagd en tekende apotheker Boelstra alsnog bezwaar aan. Apotheker Boelstra: “Ik heb dit uit principe gedaan. Geneesmiddelen verstrekken is het primaat van de apotheker”.

Juridische kern van de uitspraak

In artikel 61 van de Geneesmiddelwet staat een afstandscriterium voor het verlenen van een vergunning aan een arts voor het bereiden en verstrekken van geneesmiddelen. De apotheekhoudende huisarts krijgt alleen een vergunning als er binnen de door de wet bepaalde afstand van 3,5 kilometer geen apotheek is. Er wordt van deur tot deur worden gemeten, inclusief privéterrein. De minister mag verder gebruik maken van de zogenaamde landmeter in aanvulling op reguliere meetmethoden (Googlemaps). In Froombosch bleef de afstand van de dichtstbijzijnde patiënt tot de deur van de apotheek binnen de wettelijke 3,5 kilometer.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering