Geneesmiddelen centraal in de Tweede Kamer

13 mei 2016

Een kritieke-geneesmiddelenlijst, centrale inkoop bij generieke geneesmiddelen, verplichte voorraden voor groothandels en het stimuleren van doorgeleverde eigen bereidingen. Dinsdag 17 mei stemt de Tweede Kamer over deze voorstellen die als moties zijn ingediend door de verschillende politieke partijen tijdens het Geneesmiddelendebat.

GroenLinks en de PvdA willen onderzoeken of het Nieuw-Zeelandse Kiwi-model in het Nederlandse zorgstelsel kan worden geïntroduceerd. In Nieuw-Zeeland wordt een model gebruikt dat één generiek geneesmiddel, het goedkoopste, vergoedt. De KNMP meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat het Kiwi-model generieke geneesmiddelen niet nog goedkoper maakt dan dat ze al zijn. De mogelijke tekorten die het kiezen van één leverancier met zich meebrengt, vormen een bedreiging voor grote groepen kwetsbare patiënten.

Zie ook de berichtgeving van SFK

Tijdens het geneesmiddelendebat op 13 april vroeg een groot deel van de Tweede Kamer aandacht voor de vergoeding en beschikbaarheid van magistrale bereidingen naast geregistreerde geneesmiddelen. De PvdA wenst ook binnen het ziekenhuis meer mogelijkheden om doorgeleverde bereidingen voor patiënten beschikbaar te stellen. Deze partij wil dat het ministerie van VWS hier samen met verzekeraars, apothekers en voorschrijvers een plan voor maakt.

Het CDA maakt zich zorgen om de grote geneesmiddelentekorten en de gezondheidseffecten die dit voorpatiënten kan hebben. Het CDA streeft naar een kritieke-geneesmiddelenlijst, opgesteld door deskundigen uit het veld. Dat is een lijst waarvan een voorraad wordt aangehouden voor bijvoorbeeld een halfjaar. Het gaat daarbij om middelen waarbij het overzetten op een alternatief een groot probleem zou opleveren voor de patiënt. Daarnaast vraagt de partij om overleg met verzekeraars en het Zorginstituut om te onderzoeken of ZIN alle nieuwe geneesmiddelen met een kostenbeslag boven de 2,5 miljoen zou moeten toetsen.

PvdA en CDA vragen om een plan van aanpak waarin duidelijke afspraken met groothandels worden gemaakt over het aanhouden van voldoende voorraden om tekorten tegen te gaan. Zij beogen wettelijke sancties bij schending van de gemaakt afspraken.
GroenLinks zet zich in voor een mondiale overeenkomst waarin afspraken over financiering en coördinatie van onderzoek en het ontwikkelen van medicijnen worden opgenomen.

Tenslotte streeft de VVD naar een leidende rol van Nederland bij klinisch onderzoek met vrouwen en comorbide patiënten. Hierdoor krijgen patiënten sneller toegang tot nieuwe geneesmiddelen en de kennis over de effectiviteit en bijwerkingen neemt toe.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering KNMP