Gemeenten laten apothekers opdraaien voor medicijnafval

16 juni 2016

Persbericht | Er zijn gemeenten in Nederland die de apotheker volledig laten opdraaien voor de afvoer en verwerking van het medicijnafval dat patiënten bij hun apotheek inleveren. Hierdoor lekken zorggelden van de apotheek rechtstreeks in de kas van private afvalverwerkers. Zo betalen apothekers uit Almere gezamenlijk tienduizenden euro’s per jaar voor de verwerking van het Klein Chemisch Afval (KCA).

Dit blijkt uit een inventarisatie van de KNMP onder 90 apotheken, verspreid over heel Nederland. In een brief, gericht aan de commissie Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer, stelt de KNMP deze kwestie aan de orde. De commissie heeft vandaag een algemeen overleg over water.     

Lees de KNMP-brief over medicijnafval

Verantwoordelijkheid gemeenten

De brief gaat in op een al jaren bestaande misstand dat de ene gemeente het KCA gratis in ontvangst neemt en de ander hiervoor stevige kosten in rekening brengen of verwijzen naar een professionele afvalverwerker. Apothekers zamelen sinds jaar en dag medicijnafval in en helpen daarmee te voorkomen dat het KCA in het huisvuil of het riool terechtkomt. Hoewel gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inzameling en verwerking van KCA zijn de meeste apothekers bereid om, geheel vrijwillig, daarbij te ondersteunen in de uitvoering.

Gemeenten moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen en het KCA kosteloos afvoeren, zo stelt voorzitter Gerben Klein Nulent in de brief. Alleen dan kunnen apothekers doorgaan met het belangeloos leveren van deze dienst aan de samenleving.

Overleg hierover met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft tot nu toe onvoldoende resultaat opgeleverd.       

Verschillen per gemeente

Veel gemeenten halen de medicijnen kosteloos bij de apotheek op, zoals Amsterdam en Utrecht. In deze gemeenten bestaat een prettige samenwerking met de apotheek. Deze gemeenten leveren en halen de tonnen en naaldcontainers waarin oude medicijnen en naalden veilig kunnen worden verzameld. Deze gemeenten beschouwen de apotheek als extra inzamelpunt voor particulier KCA.

Andere gemeenten belasten de apotheker met de kosten voor het afvoeren van het medicijnafval. Zo moeten in Almere de apotheken rechtstreeks zaken doen met afvalverwerkingsbedrijf SITA. Almere vindt dat het ophalen van medicijnafval niet tot de taken van de gemeente behoort.

De kosten die apotheken moeten betalen, kunnen stevig oplopen. Een aantal voorbeelden:

  • Hulst: 3.000 euro per jaar
  • Zwolle: 2.400 euro per jaar
  • Rotterdam: 2.000 euro per jaar
  • Kloosterveen 2.000 euro per jaar
  • Zorggroep Almere (16 apotheken): 30.000 euro per jaar
  • 3 samenwerkende apotheken in Almere (niet aangesloten bij de Zorggroep): 8.000 euro per jaar.
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering