Fors minder indicatoren in uitvraag 2015

7 januari 2016

De uitvraag van de kwaliteitsindicatoren over 2015 bevat minder indicatoren dan voorgaande jaren: 33 in plaats van 56. De score van apotheken op verschillende indicatoren is toegenomen en geeft een stabiel beeld van de kwaliteit. Daarom hoeven deze niet opnieuw uitgevraagd te worden. Apotheken die HKZ-gecertificeerd zijn, vullen in de uitvraag 2015 nog minder indicatoren in. De administratieve lasten voor apotheken dalen hierdoor fors.

Dat blijkt uit de samenvatting die nu beschikbaar is. Deze samenvatting laat zien welke indicatoren uitgevraagd worden en welke kwaliteitsdomeinen het betreft.

Bekijk de samenvatting voor de openbare apotheek

Uitvraag indicatoren

Van 14 maart tot en met 25 april 2016 vindt de jaarlijkse uitvraag kwaliteitsindicatoren farmacie plaats. Eind januari volgt de publicatie van de indicatorengids met de volledige beschrijving van de kwaliteitsindicatoren.

Minder tijd nodig voor invullen

Apotheken die beschikken over een HKZ-gecertificeerd kwaliteitssysteem hoeven een aantal indicatoren niet in te vullen. Bovendien kunnen apotheken die deelnemen aan de SFK Webrapportages de indicatoruitkomsten die SFK berekent in de webrapportage KISS Basisset automatisch inladen in de online enquête. Hierdoor zijn apothekers veel minder tijd kwijt met het invullen van de gegevens.

Doorsturen van indicatoruitkomsten alleen met toestemming

Voor het automatisch inladen van de indicatoruitkomsten moeten apothekers SFK expliciet toestemming geven via de KISS webrapportage. Zonder toestemming levert SFK gegevens nooit door. Nadere informatie volgt zodra de webrapportage KISS Basisset beschikbaar komt in maart.
Ook is het dit jaar mogelijk om, naast individuele gegevens van de apotheek, clustergegevens uit de KISS Basisset aan te leveren als de apotheek deelneemt aan een cluster van apotheken met hetzelfde patiëntenbestand. Ook informatie hierover volgt in maart van SFK.

Persoonlijk e-mailadres met inlogcode

De gevestigd apotheker ontvangt bij de start van de uitvraag een mail met de inlogcode voor het online invullen van de kwaliteitsindicatoren. LET OP: wij versturen deze code graag aan een persoonlijk e-mailadres. Dus geen adres dat begint met info@. Wijziging van een e-mailadres kan doorgegeven worden via: . Doe dit tijdig.

Voor meer informatie of met vragen kunt u contact opnemen met de KNMP via: .

Knelpunt regeldruk verminderd

Het jaarlijks invullen van de kwaliteitsindicatoren is een belangrijk administratief knelpunt in de apotheek, zo blijkt uit het KNMP-onderzoek naar de administratieve lasten in de apotheek. De vermindering van het aantal indicatoren en het leveren van gebruiksvriendelijke ondersteuning leveren een belangrijke bijdrage aan het wegnemen van dit knelpunt.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering