Folder biedt patiënten uitleg over vergoeding bereide medicijnen

1 juni 2015

Met een nieuwe publieksfolder leggen apothekers patiënten makkelijker uit wanneer zorgverzekeraars een bereiding wel en niet vergoeden. De KNMP ontwikkelde de folder ‘Vergoeding van speciaal voor u gemaakte medicijnen’ samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie NPCF en de Consumentenbond.
Bekijk en bestel de folder via de KNMP-toolkit

Vragen aan apotheekbalie

Zorgverzekeraars vergoeden sinds 1 juni minder bereidingen. En patiënten krijgen bepaalde bereidingen alleen nog vergoed als zij een machtiging hebben. Door deze nieuwe situatie kunnen er extra vragen zijn aan de apotheekbalie.

In de folder staat in voor patiënten begrijpelijke taal wat een bereiding is, wanneer er sprake is van ‘rationele farmacotherapie’ en wanneer een bereiding niet wordt vergoed. Ook lezen patiënten dat zij in sommige gevallen samen met hun arts een machtiging moeten aanvragen. Heeft de patiënt (nog) geen machtiging? Dan zal hij of zij het bereide medicijn zelf moeten betalen.

Apotheek.nl

Patiënten vinden de informatie uit de folder, en een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar, ook op KNMP-publiekswebsite Apotheek.nl.

Naar Apotheek.nl

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg