Flink hogere boetes voor tekorten geneesmiddelen

23 juni 2016

De boete die farmaceutische bedrijven kunnen krijgen voor het veroorzaken van een geneesmiddeltekort wordt verhoogd van € 45.000 naar € 820.000. Dat schrijft minister Edith Schippers van Volksgezondheid op 23 juni 2016 aan de Tweede Kamer.

Bron: PW

Het aanpassen van de Geneesmiddelenwet neemt nog wel tijd in beslag, daarom heeft Schippers de boete al verhoogd naar € 150.000. Met het wetsvoorstel wil de minister de maximale boete van de Geneesmiddelenwet (€ 45.000) verhogen tot het niveau van de Warenwet (€ 820.000).

Schippers reageert met deze maatregel op de aangenomen motie van CDA-Kamerlid Hanke Bruins en Van Gerven van de SP, die verzoekt de boete voor fabrikanten zo te verhogen dat daar een afschrikwekkende werking vanuit gaat.

Aanleiding voor deze motie was de leveringstop van het schildkliermiddel Thyrax door Aspen Pharma, dat door ongeveer 350.000 Nederlanders wordt gebruikt.

1 meldpunt

In haar brief informeert Schippers de Kamer ook over de bevindingen van de Werkgroep Geneesmiddelentekorten. Op dit moment zijn er twee loketten waar fabrikanten geneesmiddeltekorten moeten melden: voorziene tekorten bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en onvoorziene bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Beide partijen hebben aangegeven gezamenlijk één meldpunt in te richten, om het melden van tekorten te versimpelen en alle mogelijke ruis te voorkomen. Naar verwachting wordt het meldpunt eind dit jaar geopend.

Verder laat Schippers onderzoeken of zorgverzekeraars in hun contracten voldoende aandacht besteden aan de leveringszekerheid. Eerdere ervaringen met fabrikanten zouden mee kunnen wegen bij het afsluiten van een contract en zorgverzekeraars kunnen een boeteclausule opnemen indien een aanbieder niet kan leveren.

Ook wordt nader onderzocht of de termijn van de bekendmaking van de lijst met preferente geneesmiddelen door zorgverzekeraars lang genoeg is, zodat fabrikanten hun productie daarop kunnen aanpassen.

Apothekers

Ook apothekers kunnen volgens Schippers helpen tekorten bij de groothandel te voorkomen, bijvoorbeeld door leveringszekerheid op te laten nemen in de contracten die zij afsluiten met groothandels. Verder kunnen apothekers zich bij een tekort conformeren aan uitleverafspraken over de resterende voorraden. Ook is het mogelijk om in samenspraak met artsen bijvoorbeeld de meest kwetsbare patiëntengroep voorrang te geven.

Ten slotte kunnen apothekers besluiten maar voor een beperkte termijn geneesmiddelen afleveren om zo te helpen de periode van het tekort te overbruggen. Dit is recent ook gebeurd bij de tekorten van Thyrax en tamoxifen, schrijft de minister. De werkroep Geneesmiddelentekorten is dit nu verder aan het uitwerken.

In de werkgroep Geneesmiddeltekorten participeren patiënten (NPCF), medisch specialisten (FMS), apothekers (KNMP, ASKA, NVZA), groothandels (BG Pharma), fabrikanten (Nefarma, Bogin, GLN) en de overheid (IGZ, CBG en VWS).

Bekijk meer informatie en de Kamerbrief op Rijksoverheid.nl
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg