Erkenning voor openbaar apothekers

22 januari 2016

Een paar dagen nadat minister Edith Schippers de specialisatie ‘openbaar apotheker’ erkende, ontvingen 19 basisapothekers in het kantoor van de KNMP hun diploma voor de vervolgopleiding. Dit gebeurde donderdag 21 januari in aanwezigheid van Marcel van Raaij, directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie van VWS.

Van Raaij sprak zijn waardering uit voor het jeugdige gezelschap. ‘Het vak van apotheker is in de loop der jaren sterk veranderd. De apotheker speelt een steeds belangrijker rol in de eerstelijnszorg. Met name als het gaat om de meer complexe zorg van patiënten met verschillende complexe aandoeningen. Vandaar de wettelijke erkenning.’

19 openbaar apothekers

Tweejarige specialisatie

Voor openbaar apothekers geldt dat ze hun universitaire opleiding farmacie hebben vervolgd met een tweejarige specialisatie, in combinatie met het werken in de praktijk. Dit leidt voor de 19 tot een registratie in het specialistenregister openbare farmacie. Tot nu toe mocht iedere apotheker zich openbaar apotheker noemen.

Ontwikkeling farmaceutische patiëntenzorg

Voorzitter Gerben Klein Nulent ziet in de erkenning een extra aanmoediging om door te gaan met de verdere ontwikkeling van de farmaceutische patiëntenzorg, waaronder de zogenoemde professionele standaarden. ‘Dat is van groot belang, gezien de enorme zorgvraag die door de vergrijzing op ons afkomt. Daarvoor is meer persoonsgerichte aandacht nodig voor kwetsbare ouderen, waardoor zij een betere kwaliteit van leven hebben, langer zelfstandig kunnen blijven wonen en sociaal actief kunnen zijn.’

VWS erkende eerder specialisaties van andere beroepsgroepen in de zorg, zoals het medisch specialisme van de huisarts en het farmaceutisch specialisme van de ziekenhuisapotheker, dat sinds 1998 wettelijk wordt erkend.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie KNMP