Enquête naar gevolgen overheveling geneesmiddelen naar ziekenhuisbudget

18 juni 2015

Het ministerie van VWS laat onderzoeken wat de gevolgen zijn van de overheveling van geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget. De uitkomsten van dit onderzoek zijn bepalend voor het vervolg van de overheveling en het tempo waarmee dat gebeurt. Door onderstaande vragenlijst in te vullen, bepalen uw ervaringen omtrent de overheveling mede het vervolg!
Naar de enquête

U kunt inloggen met inlogcode: FIWM.

Strategies in Regulated Markets (SiRM) en Schutjens - De Bruin voeren het onderzoek uit. Heeft u vragen over deze enquête? Neem dan contact op met Geraline Boonzaaijer, consultant bij SiRM, door te mailen naar of te bellen naar (06) 34 94 44 78.

De antwoorden op de vragenlijst worden anoniem verwerkt. Het invullen duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. Alle vragen zijn multiple choice, met uitzondering van 1 open vraag aan het einde die u kunt invullen als u dat wenst. U kunt de enquête tot vrijdag 3 juli 18:00 uur invullen.


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering