Enquête: Medicatiegebruik en palliatieve zorg bij nierfalen

13 maart 2015

Het platform Palliatieve Zorg Richtlijnen (PAZORI ) werkt aan de ontwikkeling van de richtlijn Palliatieve zorg bij nierfalen. Uw kennis over het medicatiegebruik van deze groep patiënten is van belang bij de totstandkoming van de richtlijn. PAZORI verneemt dan ook graag welke knelpunten u als geneesmiddelendeskundige ervaart.
Vul de enquête in

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en kan tot zondag 12 april 2015. Apothekers kunnen in de enquête zowel knelpunten aanvinken als zelf knelpunten aandragen.

Klaring (GFR) van <20 ml/min 

Patiënten met nierfalen met een klaring (GFR) van <20 ml/min staan in de richtlijn centraal. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen:

  • palliatie in de fase voorafgaande aan de dialyse of wanneer de patiënt besluit geen nierfunctievervangende therapie te willen ondergaan;
  • palliatie in de dialysefase, wanneer de levensverwachting beperkt is (<1 jaar);
  • palliatie na het stoppen van de dialyse.

IKNL

De richtlijn wordt ontwikkeld onder begeleiding van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De KNMP is ook betrokken bij de ontwikkeling van de richtlijn. 

Contact

Bij vragen over de enquête neemt u contact op met het IKNL.

Mw. T.T.M. Bluemink-Holkenborg (Secretaresse)

E: t.bluemink@iknl.nl
T: (088) 234 69 88) 

Mw. drs M.G. Gilsing (Procesbegeleider)

E: m.gilsing@iknl.nl
T: (06) 502 149 76

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg