Eerste Kamer neemt wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz) aan

3 december 2014

De Eerste Kamer heeft op 2 december 2014 het wetsvoorstel Wlz aangenomen. Deze nieuwe wet voor langdurige zorg treedt per 1 januari 2015 in werking. U krijgt vanaf dan in de apotheek te maken met een toename van patiënten met meerdere aandoeningen en complex medicijngebruik en die thuis farmaceutische zorg gaan ontvangen, in plaats van in de instelling.

Uitgangspunt Wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt in 2015 voor 280.000 mensen die permanent toezicht of 24 uur per dag nabije zorg nodig hebben een plek in een verzorgings- of verpleeghuis. Patiënten met zorgzwaartepakketten 1 tot en met 3 behouden hun recht op zorg, maar ontvangen deze in de thuisomgeving en niet in een instelling. Het uitgangspunt van de Wlz is dat zorghulp niet per se in een instelling hoeft te worden gegeven en dat mensen meer te zeggen krijgen over de zorg die ze nodig hebben. De overheid wil beter inspelen op de wens van veel ouderen om zo lang mogelijk thuis te wonen en om de stijgende zorgkosten in de hand te houden. 

De nieuwe wet vormt het sluitstuk op de hervormingen van de langdurige zorg en komt in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie en SGP steunen deze Wlz.

Rol gemeente

Gemeenten krijgen er taken bij en moeten vanaf januari 2015 de ondersteuning van thuiswonende ouderen, chronisch zieken en gehandicapten regelen. De zorgverzekeraars worden verantwoordelijk voor verpleging en verzorging van mensen thuis.

Rijksoverheid.nl: Veranderingen in langdurige zorg

Bekijk informatie van de Rijksoverheid over de veranderingen in de langdurige zorg.

Open link

 

 

 

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering