Eerste doseringsadviezen voor dialysepatiënten beschikbaar

18 april 2016

Tien doseringsadviezen voor medicatie bij nierdialyse komen vanaf mei in de G-Standaard. Deze adviezen zijn het eerste resultaat van een project waarin de KNMP doseringsadviezen ontwikkelt.

Het doel van dit 2 jaar durende project – dat wordt gesubsidieerd door ZonMW - is om voor bijna 250 geneesmiddelen doseringsadviezen op te stellen voor gebruik bij dialysepatiënten. Het KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum doet literatuuronderzoek en stelt aan de hand daarvan doseeradviezen op. Per geneesmiddel komt er een advies voor hemodialyse en peritoneale dialyse. De adviezen worden vervolgens beoordeeld door een multidisciplinaire werkgroep, bestaand uit onder meer nefrologen, een klinisch geriater en ziekenhuisapothekers.

Bij patiënten op dialyse moet in het apotheeksysteem de contra-indicatieaard/het patiëntkenmerk Dialyse (hemodialyse of peritoneaaldialyse) worden vastgelegd. Hierop kan dan vervolgens bewaking plaatsvinden en krijgt de apotheker de adviezen uit de G-Standaard te zien.

In de praktijk blijkt er behoefte te zijn aan eenduidige, evidence based, adviezen. Artsen en apothekers rekenen individueel uit wat voor dialysepatiënten de beste dosering is. Dat leidt tot verschillende en soms tegenstrijdige adviezen, wat voor de patiënt mogelijk ernstige gevolgen kan hebben.

De geneesmiddelen waarvoor de doseeradviezen nu beschikbaar worden, zijn:

  • ceftazidim
  • colistine
  • cotrimoxazol
  • meropenem
  • piperacilline/tazobactam

Lees ook: ZonMW-subsidie voor aanpassing medicatiedosering dialysepatiënten