Een goedwerkend zorgstelsel kent 3 sterke partijen

5 maart 2015

Een goedwerkend zorgstelsel kent 3 sterke partijen: de patiënt, de zorgverlener en de zorgverzekeraar. Tweede Kamerlid Corinne van Ellemeet van Groen Links zegt in haar initiatiefnota over het zorgstelsel: “Het stelsel schiet op dit moment tekort door de scheve machtsverhoudingen tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten en verzekerden.”
Bekijk de initiatiefnota ‘Zorg in evenwicht’ en de aanbevelingen

Analyse Van Ellemeet op zorgstelsel

Kamerlid Van Ellemeet is van mening dat met de regierol voor de zorgverzekeraar de zorg uit balans is geraakt.  “Het vertrouwen moet terugkomen door iedere partij verantwoordelijkheid te geven,” aldus Van Ellemmeet. 

Belangrijke punten uit de initiatiefnota zijn:

  • Goede zorg wordt te weinig beloond, minder goede zorg nog te weinig aangepakt.
  • Bureaucratie door verschillende eisen van zorgverzekeraars kost zorgaanbieders te veel tijd.
  • Zorgaanbieders komen moeilijk tot goed overleg met zorgverzekeraars.
  • Mededingingsregels belemmeren zorgaanbieders om zich te verenigen.
  • Bij inkoop staan kosten centraal en niet de kwaliteit.
  • De zorgverzekeringsmarkt is voor patiënten/verzekerden erg onoverzichtelijk.
  • Keuzevrijheid dreigt afhankelijk te worden van inkomen.

Aanbevelingen voor verbetering zorgstelstel

Van Ellemeet wil de solidariteit terug in het zorgstelsel. In haar initiatiefnota doet zij daartoe een aantal concrete aanbevelingen:

  • Meer invloed en keuzemacht voor patiënt en verzekerde.
  • Gelijkwaardige onderhandelingsposities voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders.
  • Zorgcontractering op basis van kwaliteit en prijs.

Over de initiatiefnota

In een initiatiefnota kan een Tweede Kamerlid een bepaalde beleidskwestie aan de orde stellen en daarover voorstellen doen. Als regel komt de regering met een reactie. De nota wordt vervolgens besproken door de Tweede Kamer, meestal in een algemeen overleg (AO) van de betreffende Kamercommissie. Het AO Zorgstelsel/Zorgverzekeringswet vond op 4 maart plaats.

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering