E-learning over laaggeletterde medicijngebruikers beschikbaar

13 januari 2017

De KNMP stelt een e-learning over laaggeletterdheid en medicijngebruik beschikbaar voor het apotheekteam, verpleegkundigen en verzorgenden. De e-learning maakte onderdeel uit van de tentoonstelling ‘Kunt u dat even uitleggen?’, die in 2016 door het land reisde. Nu de laatste editie van de expo is afgerond, geeft de KNMP de e-learning vrij.
Naar de e-learning 

Laaggeletterden zijn vaak onzeker over het gebruik van geneesmiddelen. Ze maken (onbewust) fouten, doordat ze de informatie niet goed begrijpen. Dit kan therapie-ontrouw veroorzaken, met gevaarlijke situaties tot gevolg. Het is van belang dat het apotheekteam alert is op signalen van therapie-ontrouw. Door bijvoorbeeld te vragen hoe de patiënt met zijn medicatie omgaat. De e-learning toont stapsgewijs hoe de assistent zo’n gesprek kan voeren. Welke vragen ze dan het beste stelt, en op welke manier.

De e-learning behandelt ook onderstaande onderwerpen:

  • Waarom zijn laaggeletterde patiënten eerder therapie-ontrouw?
  • Wat zijn de gevolgen van therapie-ontrouw?
  • Hoe herken je een laaggeletterde geneesmiddelgebruiker?
  • Welke signalen duiden op laaggeletterdheid?
  • Hoe pas je de communicatie het best aan de laaggeletterde patiënt aan?
  • Hoe herken je onjuist gebruik van geneesmiddelen?

Gebruiksinstructies, etiketteksten en waarschuwingen: voor de patiënt én voor de apothekersassistent kan de betekenis en de praktische toepassing ervan soms lastig zijn. De e-learning biedt daarom ook uitleg over diverse begrippen.

Campagne: ‘Kunt u dat even uitleggen?’

De KNMP zette in 2015 en 2016 het thema laaggeletterdheid en medicijngebruik op de kaart met de campagne ‘Kunt u dat even uitleggen?’
De e-learning is onderdeel van deze campagne.

Meer informatie over de campagne

Contact

Voor vragen over de e-learning: Ilse Oranje via i.oranje@knmp.nl of (070) 373 71 85.

Apotheekteam Magazine

Meer informatie over laaggeletterdheid en andere onderwerpen bekijkt de assistent via www.knmp.nl/apotheekteam

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg KNMP