Definitief meer ruimte van NZa voor apotheekbereidingen in 2016

9 juli 2015

Apothekers mogen vanaf 2016 bij bereidingen voor eigen patiënten de deelprestatie (reguliere of bijzondere) magistrale bereiding in rekening brengen, ook als deze niet-geregistreerde geneesmiddelen verkrijgbaar zijn bij een grootbereider. Dat staat in de nieuwe prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg 2016, die de NZa onlangs publiceerde.

Tot en met 2014 mochten apothekers eigen bereidingen niet in rekening brengen als deze ook bij een grootbereider te verkrijgen waren. Grootbereiders konden tegelijkertijd al wel de bereidingskosten in de prijs van hetzelfde niet-geregistreerde geneesmiddel verwerken. Voor apothekers een ontmoediging om geneesmiddelen voor hun patiënten op maat te maken.

KNMP biedt handreiking

De regelgeving voor het in rekening brengen van magistrale bereidingen is niet eenvoudig. De KNMP maakte daarom de Handreiking declaratie magistrale bereidingen.

Bekijk de Handreiking declaratie magistrale bereidingen

De KNMP kaartte het ongelijke speelveld tussen bereidende apotheken en grootbereiders meermaals aan bij de NZa. En met succes. 2015 is een overgangsjaar, waarin het alleen toegestaan is om eigen bereidingen in rekening te brengen bij specifieke afspraken hierover met zorgverzekeraars. Maar vanaf 2016 wordt de ruimte voor apothekers om niet-geregistreerde geneesmiddelen voor de patiënt op maat te bereiden definitief verruimd. De KNMP is dan ook positief over de aanpassingen.

Geen andere wijzigingen

Ten opzichte van 2015 zijn alleen de prestaties reguliere en bijzondere magistrale bereidingen gewijzigd.

Prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg

NZa-beleidsregel prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg 2016

Meer weten

Lees ook: ‘Meer ruimte voor apotheekbereidingen in regelgeving NZa’

 


 

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg