Deadlines naderen voor BIG-herregistratie

4 februari 2016

Voor apothekers die zich willen herregistreren voor het BIG-register komen de deadlines in zicht. Op 23 mei is er een toets die toegang biedt tot een herregistratie van wederom 5 jaar per 1 januari 2017. Ook op 7 november is er nog gelegenheid het Periodiek Registratie Certificaat (PRC) te behalen.

Van de 6.500 in het BIG-register opgenomen apothekers hoeft iets meer dan de helft niets te doen om te worden geherregistreerd. Voor ziekenhuisapothekers en openbaar apothekers, ingeschreven in het specialistenregister, gaat de herregistratie namelijk automatisch. De overigen kunnen actie ondernemen als ze sinds 1 januari 2012 zijn ingeschreven, want de registratietermijn verloopt na 5 jaar.

Voor wie de afgelopen 5 jaar minimaal 2080 uur aan werkzaamheden verrichtte die behoren tot het deskundigheidsterrein van een apotheker, levert de herregistratie naar verwachting geen problemen op. De apotheker die niet aan de eisen voldoet, heeft 2 keuzemogelijkheden: het PRC of geen herregistratie. In het geval van uitschrijving geldt dat de titel apotheker nog slechts mag worden gevoerd in combinatie met de volledige vermelding ‘niet praktiserend’.

Kijk naar het stroomschema beoordeling werkzaamheden Lees antwoorden op veelgestelde vragen over de herregistratie

Periodiek Registratie Certificaat (PRC)

De toets is ontwikkeld door de beide opleidingen farmacie en gaat uit van het kennisniveau van de vierdejaarsstudent. Het betreft een meerkeuzetoets van 70 vragen. De organisatie is in handen van PAOFarmacie.

De KNMP biedt leden een aantrekkelijke korting voor de toets. Op het bedrag van € 825,- geldt een reductie van € 500,- bij aanmelding voor 13 april. Apothekers die zich voor 20 juni melden voor een herkansing krijgen eveneens deze korting. Een vermindering van € 250,- op de kosten is van toepassing voor degenen die zich aanmelden tussen 14 april en 30 september voor de latere toets in 2016.

PAOFarmacie rekent voor deelname aan een informatiebijeenkomst € 55,-.

Steekproeven herregistratie

Apothekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun herregistratie door een verklaring in te vullen. De controles zijn steekproefsgewijs. Het is aan te raden vooraf bewijs te verzamelen, bijvoorbeeld van de werkgever(s).

De herregistratie vindt om de vijf jaar plaats en is voor het eerst per 1 januari 2017. VWS stuurt hiervoor een oproep en neemt de diplomadatum als uitgangspunt. Het CIBG, het uitvoeringsorgaan van het ministerie, bevestigt de herregistratie uiterlijk zes maanden later.

Eventuele vragen over de herregistratie kunt u mailen naar Jurriane Rendering, die als jurist namens de KNMP is betrokken bij het traject: .

Meer over herregistratie BIG

PAOFarmacie en herregistratie BIG-register voor apothekers

Belangrijke data herregistratie

  • 11 april: informatieochtend in Aristo Utrecht (9.30-12.00 uur): inschrijven voor 1 maart;
  • 13 april: uiterste aanmeldingsdatum voor herregistratietoets 23 mei en de maximale korting;
  • 14 april: KNMP-korting van € 500,- wordt € 250,- (uitgezonderd herkansingen);
  • 23 mei: herregistratietoets;
  • 19 september: informatieochtend in Aristo Utrecht (9.30-12.00 uur): inschrijven voor 1 augustus;
  • 7 november: herregistratietoets.

Bekijk meer informatie over deze data op de website van PAOFarmacie.

Stroomschema beoordeling werkzaamheden voor herregistratie

Schema herregistratie

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie