CQI Farmacie start in januari 2016: neem tijdig een meetbureau in de hand

17 december 2015

De Stichting Miletus, het samenwerkingsverband van zorgverzekeraars, start in januari 2016 het jaarlijks onderzoek naar patiëntenervaringen in de apotheek; de CQI Farmacie. Apotheken kunnen alleen meedoen aan de landelijke benchmark als de meting is uitgevoerd door een geaccrediteerd meetbureau. Verzekeraars gebruiken de uitkomsten van de benchmark bij het maken van afspraken met apotheken.

De door NIVEL en ARGO BV ontwikkelde CQI – die patiënten kunnen invullen van januari tot en met half mei – is een wetenschappelijk gevalideerde methode die zo betrouwbaar en onafhankelijk mogelijk zorgervaringen van patiënten verzamelt. De meting biedt informatie aan verzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties. Apothekers kunnen deze informatie gebruiken om de kwaliteit van de zorgverlening te bevorderen.

Ingangseisen benchmark

Net als voorgaande jaren gelden er eisen voor deelname aan de gestandaardiseerde benchmark. Dit is om de apotheken zo goed mogelijk met elkaar te kunnen vergelijken. Deze eisen hebben betrekking op  de steekproef, dataverzameling en data-invoer en opschoning.

Om verschillen tussen openbare apotheken aan te tonen, zijn minimaal 70 respondenten per apotheek nodig: de eerste eis voor deelname aan de landelijke benchmark. Bij een verwachte respons van 25% bij een volledige online afname van de vragenlijst, moeten 280 (afgerond: 300) patiënten worden aangeschreven. Deze 70 respondenten moeten minimaal 35 cliënten bevatten met een eerste uitgifte; de tweede (toegevoegde) eis voor deelname aan de landelijke benchmark.

Meetbureau

U kunt aan deze meting deelnemen via een van de volgende CQI geaccrediteerde meetbureaus: Qualizorg, Tevreden.nl, Argo, Triqs, FacitZorgDNA en Meteq.

Meer informatie

De documenten die van belang zijn zoals de vragenlijst zijn te vinden via de website Patientervaringsmetingen.nl.

Contact

Bij vragen of voor meer informatie neemt u contact op met Inka Nanninga via inka.nanninga@knmp.nl of via (070) 373 71 23.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering