Contra-indicatie Mictieklachten met urineretentie vervangt Prostaathyperplasie

2 september 2015

De contra-indicatie (in G-Standaardtermen: contra-indicatieaard) ‘Prostaathyperplasie’ wordt vervangen door ‘Mictieklachten met urineretentie’. Dit heeft de nationale werkgroep Contra-indicaties (CI) van Nictiz, die jaarlijks de Nationale Contra-Indicatielijst vaststelt, besloten.

De wijziging brengt de benaming van de contra-indicatie in overeenstemming met de inhoud. In de bewaking van de contra-indicatie Prostaathyperplasie ging het al om urineretentie. Bovendien is het verband tussen urineretentie en prostaatvergroting niet overtuigend aangetoond (zie ook Geneesmiddelenbulletin 4, 3 mei 2013).

In de werkgroep CI hebben het NHG, de Federatie Medisch Specialisten, de NVZA, Stichting Health Base, Nictiz en de KNMP zitting.

Meer informatie staat op Terminologiecentrum.nl

Gevolgen G-Standaard

Het vervangen van de contra-indicatie Prostaathyperplasie heeft de volgende gevolgen in de G-Standaard:

  • Per 1 september 2015 is bewaking opgenomen voor de contra-indicatie ‘Mictieklachten met urineretentie’. De adviezen zijn voorlopig gekopieerd van de contra-indicatie ‘Prostaathyperplasie’.
  • In de titel voor de adviezen (bewakingen) voor de contra-indicaties ‘Prostaathyperplasie’ en ‘Mictieklachten met urineretentie’ staat voorlopig de naam ‘Mictieklachten/BPH’. Op de KNMP Kennisbank zijn de adviezen terug te vinden onder deze naam.
  • De naam van de contra-indicatie ‘Prostaathyperplasie’ is per 1 september 2015 gewijzigd in ‘Prostaathyperplasie (vervalt per 1-9-2016)’.

Gevolgen vervangen contra-indicatie voor de praktijk

In de praktijk betekent deze wijziging dat zorgverleners voor de patiënten die nu aan de CI-aard ‘Prostaathyperplasie’ gekoppeld zijn, moet nagaan of er daadwerkelijk sprake is van Mictieklachten met urineretentie. Zo ja, dan moet de zorgverlener deze patiënten koppelen aan contra-indicatie ‘Mictieklachten met urineretentie’ en ontkoppelen van ‘Prostaathyperplasie’. Zo nee, dan hoeven deze patiënten niet te worden gekoppeld aan contra-indicatie ‘Mictieklachten met urineretentie’.
Verder kan het zijn dat de contra-indicatie ook voor vrouwen geldt.

Het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP onderzoekt de mogelijkheden om zorgverleners te ondersteunen bij de noodzakelijke wijzigingen in het zorginformatiesysteem.

Tabel: Contra-indicatieaarden en ICPC –en ICD-codes

In de Nationale Contra-indicatielijst op Terminologiecentrum.nl zijn o.a. voor alle opgenomen aandoeningen de bijbehorende ICPC-en ICD-codes te vinden. Hieronder staat voor de contra-indicatieaard Mictieklachten met urineretentie een kopie uit de Nationale Contra-indicatielijst 2015. Voor contra-indicatieaard Prostaathyperplasie komt de informatie uit de Nationale Contra-indicatielijst 2014 (deze is vervallen van de Nationale Contra-indicatielijst per 2015).

Contra-indicatieaardCode in thesaurus 40ICPCICD-10
Prostaathyperplasie (vervalt per 1-9-2016) 211 Y85 - Benigne prostaat hypertrofie # N40 - Prostaathyperplasie
Mictieklachten met urineretentie 1349 U05 - Ander mictieprobleem
U05.01 - Oligurie/anurie
U05.02 - Urineretentie
R39.1 - overige mictiestoornissen
R33 - retentie van urine

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg