Contactgegevens klachtenbemiddelaar en klachtencommissie gewijzigd

25 maart 2016

De contactgegevens van de klachtenbemiddelaar voor de openbare apotheken en van de Klachtencommissie Openbare Apotheek zijn gewijzigd. De KNMP vraagt apothekers die op hun website de contactgegevens vermelden, deze te corrigeren.

Gewijzigde adressen

De nieuwe contactgegevens zijn:

Klachtenfunctionaris en bemiddeling
E-mail:
Telefoon: 06 22 92 16 49

Geschillencommissie Openbare Apotheek
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
E-mail: info@skge.nl
Telefoon: 088 02 29 181
Website: www.skge.nl

Publieksfolder ‘Klachten over uw apotheek?

Apotheken die zijn aangesloten op de KNMP-klachtenregeling kunnen kosteloos 1 pakket met de nieuwe publieksfolder ‘Klachten over uw apotheek?’ aanvragen. De KNMP vraagt apothekers om de oude klachtenfolders niet langer te gebruiken.

Bestel het kosteloze pakket via het online formulier

Websites apotheken

De KNMP vraagt apothekers, die contactgegevens van de bemiddelaar en de klachtencommissie op hun website hebben staan, deze te corrigeren. De KNMP zorgt ervoor dat de informatie over de klachtenregeling op Apotheek.nl steeds actueel is. Apotheken die zijn aangesloten op de KNMP-klachtenregeling kunnen in hun website eenvoudig een link opnemen naar de pagina op Apotheek.nl: Klachten over uw apotheek?

Kenmerk in kwaliteitsprofiel apotheek

In het kwaliteitsprofiel van de apotheek kan het kenmerk ´klachtenregeling´ worden aangevinkt, indien:
a) de apotheek is aangesloten bij een klachtenregeling (landelijk, bijvoorbeeld bij KNMP of keten) of een eigen klachtenregeling heeft en
b) dit kenbaar heeft gemaakt aan patiënten via de gebruikelijke publiekscommunicatie van de apotheek (folder, website).

Bekijk de technische omschrijving kenmerken kwaliteitsprofiel

Links:

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: KNMP