Conceptversie Informatiestandaard voor uitwisseling medicatiegegevens klaar om te testen

21 juli 2016

De conceptversie van de Informatiestandaard Medicatieproces, die een betere vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens faciliteert, is klaar om te testen. De verwachting is dat zorgverleners en softwareleveranciers de pilot in maart 2017 afronden. Regio´s die willen meedoen aan deze pilot, kunnen zich nog opgeven.

De Informatiestandaard Medicatieproces is een samenwerking van zorgverleners in de 1e, 2e en 3e lijn, patiëntenorganisaties en koepelorganisaties, waaronder de KNMP. Ook ICT-leveranciers zijn betrokken. Hiermee hopen de organisaties bijvoorbeeld ziekenhuisopnamen door medicatie-incidenten te verminderen.

Pilotfase

Zorgverleners en softwareleveranciers toetsen de conceptversie van de informatiestandaard eerst in de praktijk in een of meerdere regio´s. In deze pilotfase staan 2 scenario’s centraal. Het eerste scenario betreft een voorschrijver die in overleg met de patiënt nieuwe medicatie voorschrijft of een wijziging aanbrengt in de medicatie. In het tweede scenario registreert de zorgverlener een medicatieoverzicht in bouwstenen, waarna hij deze opvraagbaar maakt voor medebehandelaars.

Na de pilotfase vindt de publicatie van de definitieve Informatiestandaard plaats. De planning is dat alle zorgverleners en softwareleveranciers medio 2017 de informatiestandaard kunnen inbouwen, waarna zij beter medicatiegegevens kunnen uitwisselen en medicatie-incidenten kunnen voorkomen.

Regio´s kunnen zich hier voor de pilotfase aanmelden Bekijk de conceptversie Informatiestandaard op Nictiz.nl
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg