CBG schorst handelsvergunning 13 geneesmiddelen

23 januari 2015

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) maakte vandaag bekend de handelsvergunningen van 13 geneesmiddelen te gaan schorsen. Een aantal van de geneesmiddelen is in meerdere doses of onder verschillende namen beschikbaar. In totaal worden daardoor 39 handelsvergunningen geschorst.

Het besluit van het CBG is op basis van een advies van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA. EMA constateerde dat het bedrijf GVK Biosciences in India de onderzoeken, die de basis vormen voor toelating van deze geneesmiddelen, gemanipuleerd heeft. 

De middelen 

Bij de geschorste middelen gaat het om antibiotica, antibraakmiddelen, antidepressiva, antihistaminica (allergie-onderdrukkend middel), antimigrainemiddelen, antiparkinsonmiddelen, bloeddrukverlagende middelen, bisfosfonaten (voor de behandeling van osteoporose) en maagzuurremmers. Ongeveer 150.000 tot 200.000 Nederlandse patiënten gebruiken deze middelen.

Openheid en vertrouwen

KNMP, NHG, NPCF, Consumentenbond en Unie KBO vinden de openheid van de EMA en het CBG belangrijk. De schorsing van de handelsvergunningen is een krachtig signaal richting registratiehouders om zich aan de regels te houden. Patiënten moeten altijd kunnen vertrouwen op de betrouwbaarheid en veiligheid van hun geneesmiddelen. 

Vergoeding

Veel van de geschorste middelen zijn door zorgverzekeraars aangewezen als voorkeursmiddel. De zorgverzekeraars geven aan de alternatieve generieke geneesmiddelen volledig te vergoeden.

Gezamenlijke reactie

De KNMP heeft het initiatief genomen om met koepels van artsen, verzekeraars, patiënten en consumenten gezamenlijk te reageren op het besluit van het CBG. In het persbericht staat dat er diverse alternatieve generieke geneesmiddelen beschikbaar zijn met exact dezelfde werkzame stof als die van de middelen die worden geschorst. Artsen en apothekers kunnen hiermee rekening houden bij het voorschrijven en afleveren van de betreffende geneesmiddelen. Ook staat in het bericht dat apothekers zich in blijven zetten voor veilige en betrouwbare geneesmiddelen. Patiënten die zich zorgen maken over hun huidige geneesmiddel, kunnen bij hun apotheker terecht voor deskundig advies.

Bericht CBG: 'Schorsing geneesmiddelen' via cbg-meb.nl 


Bericht EMA: 'GVK Biosciences: European Medicines Agency recommends suspending medicines over flawed studies' via ema.europa.eu

Bekijk link

Bericht ZN: 'Zorgverzekeraars vergoeden alternatieven voor geschorste medicijnen' via ZN.nl

Bekijk link

Bericht Belgisch geneesmiddelenagentschap FAGG: 'Inbreuken op het vlak van “Goede klinische Praktijken” bij GVK Biosciences, India' via fagg-afmps.be

Bekijk link

Website Frans geneesmiddelenagentschap ANSM

Bekijk link

Website Duits geneesmiddelenagentschap BfArM

Bekijk link

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg