CBG schorst extra geneesmiddel en breidt Q&A uit

12 februari 2015

De lijst van het CBG met de geschorste geneesmiddelen is uitgebreid met Candesartan cilexetil Mylan (RVG 104699, 104700, 104701, 104702). Ook paste het CBG hun document met ‘vragen en antwoorden’ over de schorsing aan.

Lijst met te schorsen middelen 

Het CBG heeft op 12 februari 2015 de lijst met te schorsen geneesmiddelen uitgebreid.

Bekijk de recente CBG-lijst met te schorsen geneesmiddelen

De KNMP onderhoudt ook een actuele overzichtslijst van de te schorsen geneesmiddelen met de beschikbare alternatieve generieke producten. Wij pasten onze lijst op 12 februari aan.

Bekijk het recente KNMP-overzicht alternatieve generieke producten

Q&A CBG aangepast en uitgebreid

Het CBG heeft het document met vragen en antwoorden over de schorsing van de 13 geneesmiddelen uitgebreid. Het document geeft nu ook duidelijkheid over:

  • Het tijdspad van de schorsingsprocedure.
  • De consequenties van de schorsing voor de praktijk
  • Wat er in de studies mis ging
Bekijk de recente vragen en antwoorden over de schorsing

Schorsing geneesmiddelen

Op 23 januari maakte het CBG de schorsing van de handelsvergunningen van 13 geneesmiddelen bekend. 

Lees de informatie van het CBG: 'Schorsing geneesmiddelen' Lees het KNMP-bericht: ‘CBG schorst handelsvergunning 13 geneesmiddelen’

 


 

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg