Boekjes kwaliteitsindicatoren over 2014 beschikbaar

4 februari 2015

Volgende maand worden de kwaliteitsindicatoren farmacie over het kalenderjaar 2014 uitgevraagd bij openbare apotheken, ziekenhuisapotheken, poliklinische apotheken en apotheekhoudende huisartsen. De kwaliteitsmeting vindt plaats van 16 maart tot en met 27 april 2015. De boekjes met de uitgeschreven indicatoren zijn nu beschikbaar.
Download de boekjes

In de bijlage staan de recepten; de berekening van de numerieke indicatoren.

Veranderingen t.o.v. vorig jaar

In de uitvraag over 2014 is een aantal nieuwe indicatoren toegevoegd en een aantal bestaande indicatoren gewijzigd. 

Nieuwe indicatoren

 • 6.1B - Overeenkomst betreffende gereedmaken van geneesmiddelen in GDV met leverancier(s) die werken volgens de GDS Norm
 • 6.1C - Percentage patiënten met GDV waarbij de zorg op patiëntniveau in een zorgplan vastgelegd is
 • 6.1D - Percentage patiënten met GDV waarbij periodiek geëvalueerd is en bevindingen vastgelegd zijn
 • 6.3A - Protocol uitvoeren Eerste Terhandstellingsgesprek
 • 6.3B - Afspraken m.b.t. vastleggen Eerste Terhandstellingsgesprek in patiëntendossier
 • 6.4 - Training/opleiding voor uitvoeren van het Eerste Terhandstellingsgesprek
 • 7.16- Percentage gebruikers van antilipaemica binnen alle gebruikers van orale bloedglucoseverlagende middelen tussen de 40 en 80 jaar
 • 7.17 - Hoge dosering digoxine bij patiënten boven de 70 jaar
 • 7.19 - Percentage gebruikers van thrombocytenaggregatieremmers (TAR) boven de 80 jaar en gelijktijdig gebruik van adequate maagbescherming
 • 8.3B - Gemiddeld aantal FTP’s per medicatiebeoordeling uitgevoerd volgens de richtlijn
 • 8.3C - Percentage FTP’s waaruit een voorstel komt om de bestaande medicatie te wijzigen

Wijzigingen

 • Indicator 1.6 (Registratie en analyse van klachten van patiënten) is anders geformuleerd.
 • Sommige numerieke indicatoren zijn anders geformuleerd, zodat ze overeen komen met de KISS Basisset.
 • Apotheken met een gecertificeerd kwaliteitssysteem hoeven een aantal indicatoren niet in te vullen.
 • Apotheken die deelnemen aan de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) kunnen de indicatorenuitkomsten die de SFK berekent, automatisch inladen in de online enquête. Hiervoor dient u expliciet toestemming te geven aan SFK via de webrapportage KISS Basisset. Meer informatie hierover krijgt u van de SFK zodra de webrapportage KISS Basisset beschikbaar komt (eind februari).
 • Neemt uw apotheek deel aan een cluster van apotheken met hetzelfde patiëntenbestand? Dan kunt u naast individuele gegevens van de apotheek clustergegevens aanleveren van uitkomstindicatoren in de KISS Basisset. De SFK brengt u hierover op de hoogte.

De e-mail met de inlogcode voor uw apotheek krijgt u kort voorafgaand aan de start van de kwaliteitsmeting van onze IT-partner Desan.

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering