Openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers: geen actie nodig voor BIG-herregistratie

16 juni 2016

Openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers met een inschrijving in het specialistenregister, die onlangs een mail met bijlage hebben ontvangen van het CIBG over de BIG-herregistratie, hoeven geen actie te ondernemen. Abusievelijk zijn zij door deze uitvoerende instantie van VWS per mail benaderd met een oproep over de BIG-herregistratie. Dit heeft voor veel verwarring gezorgd.

Voor openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers geldt dat hun BIG-registratie geldig is, zolang ze in het specialistenregister staan ingeschreven. Apothekers kunnen bij het BIG-register nagaan of ze een aantekening specialisme hebben in de BIG-registratie. Wie twijfelt over de inschrijving in het specialistenregister kan contact opnemen met de KNMP: .

Anderen, zoals bijvoorbeeld industrieapothekers of projectapothekers, moeten - als zij voor 2012 hun apothekersdiploma hebben behaald - herregistratie aanvragen en daarvoor aan de werkeis van het BIG-register voldoen. Apothekers kunnen zelf inschatten of ze hiervoor kwalificeren. Het ministerie van VWS heeft een aantal criteria bepaald en kan om bewijsvoering vragen. Wie niet voldoet aan de werkeis, kan kiezen voor deelname aan een toets en een zogeheten Persoonlijk Registratie Certificaat behalen.

Meer informatie

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie