Betere apotheekzorg voor zwangere vrouwen met pREGnant

14 januari 2015

Lareb ontwikkelt in samenwerking met het Radboudumc een nationaal zwangerschapsregister: pREGnant. Doel is de kennis over geneesmiddelengebruik tijdens de zwangerschap vergroten. Als apotheker kunt u meehelpen door zwangere vrouwen in uw apotheek te attenderen op pREGnant.

Zwangerschapsregister

Ruim driekwart van de zwangere vrouwen gebruikt minstens 1 geneesmiddel. Van de meeste middelen is echter te weinig bekend over de risico’s tijdens de zwangerschap. Daarom ontwikkelen bijwerkingencentrum Lareb en het Radboudumc pREGnant. In dit register verzamelen zij op systematische wijze gegevens over het geneesmiddelengebruik van zwangere vrouwen en monitoren zij de effecten op de zwangerschap en het (ongeboren) kind. De gegevens komen van zwangere vrouwen die periodiek digitale vragenlijsten invullen.

Patiënten attenderen

Wilt u meehelpen de kennis over geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Attendeer zwangere vrouwen in uw apotheek dan op pREGnant.  Hoe meer er meewerken aan het register, hoe meer kennis. En dit zorgt er uiteindelijk voor dat u zwangere vrouwen in uw apotheek beter kunt begeleiden.

Meer informatie

Via kunt u een informatiepakket aanvragen. Via dit e-mailadres kunt u ook uw vragen over het register stellen.

pREGnant.nl

Open link

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg