Bereid u voor op de overheveling van overige oncolytica

8 oktober 2014

Per 1 januari 2015 wordt de groep overige oncolytica overgeheveld van het farmaciebudget naar het ziekenhuisbudget. Patiënten hebben vanaf die datum alleen nog vanuit de aanspraak intramurale geneeskundige zorg toegang tot deze geneesmiddelen. Dit betekent dat openbare apotheken deze geneesmiddelen niet meer bij zorgverzekeraars kunnen declareren.
Bereid u voor op de overheveling van overige oncolytica

 

Onderaan dit nieuwsbericht vindt u een overzicht van de over te hevelen werkzame stoffen. Het is van belang dat u zich goed voorbereid op de overheveling. Wat kunt u precies doen?

1. Informeer patiënten over gewijzigde financiering

Openbare apotheken kunnen de overige oncolytica vanaf 1 januari 2015 niet meer ten laste van de zorgverzekering verstrekken. Deze geneesmiddelen vallen vanaf die datum onder de aanspraak geneeskundige zorg. Informeer patiënten tijdig over de wijziging in hun aanspraak. Patiënten kunnen zelf bij hun voorschrijver of ziekenhuis navragen hoe zij na 1 januari 2015 aan hun geneesmiddel komen.
U kunt gebruik maken van een voorbeeldbrief om patiënten te informeren

2. Waarborg patiëntveiligheid tijdens overdrachtsmomenten

Door de overheveling nemen patiënten mogelijk geneesmiddelen van verschillende apotheken af. Maak daarom goede afspraken met het ziekenhuis over het uitwisselen van het actueel medicatiegebruik. Het actief gebruiken van het LSP door beide partijen kan dit proces vereenvoudigen. Geef aan de patiënt een actueel medicatieoverzicht mee en instrueer hem dit in de ziekenhuisapotheek te overhandigen. Leg duidelijk uit dat dit de kans op medicatiefouten verkleint. Leg ook uit wanneer de patiënt alsnog bij u terecht kan en welke rol hij zelf heeft in het voorkomen van medicatiefouten.

3. Maak (vanaf nu) afspraken met ziekenhuizen

Het is niet voor het eerst dat geneesmiddelen worden overgeheveld naar het ziekenhuis. Bij een eerdere overheveling maakten apotheken bijvoorbeeld afspraken met ziekenhuizen over het blijven leveren van TNF-alfaremmers. Met de nieuwe over te hevelen geneesmiddelen zijn mogelijk soortgelijke afspraken te maken met ziekenhuizen. Begin hier nu mee; de ziekenhuizen bereiden zich momenteel voor op de situatie per januari 2015.

4. Houd rekening met uw eigen voorraadbeheer

Indien u de geneesmiddelen niet meer verstrekt in 2015, houd hier dan nu al rekening mee in uw eigen voorraadbeheer.

Handboeken

Het nieuwe ‘Handboek overheveling orale oncolytica’ van de NVPF, NVZA, NVZ en NFU geeft inzicht in welke geneesmiddelen worden overgeheveld. Het handboek ondersteunt primair ziekenhuizen bij het voorbereiden van de overheveling en is ook beschikbaar voor alle leden van de KNMP.
Bekijk het handboek ‘Overheveling overige oncolytica’

Hieronder treft u de reeds eerder verschenen nog 2 eerdere handboeken aan:


Meldpunt voor patiënten zorgverleners

Vanaf 1 januari 2015 kunnen patiënten, apothekers en andere zorgverleners problemen met de overheveling overige oncolytica via een meldpunt melden. Dit meldpunt wordt verzorgd door het NIVEL, dat in opdracht van het ministerie van VWS de overheveling monitort.

Het meldpunt is in ieder geval open van 1 januari 2015 tot 1 mei 2015.
Meld problemen via (030) 272 98 37 of via .

Vervolg overheveling

In 2015 worden onderstaande oncolytica overgeheveld naar het ziekenhuiskader. Minister Schippers heeft mede op basis van een onderzoek van Significant besloten om een pas op de plaats te maken met betrekking tot de voorgenomen verdere overhevelingen. Het vervolg van de overheveling hangt af van een verdere grondige evaluatie. Het ministerie van VWS start deze evaluatie nog dit jaar. De KNMP ondersteunt deze beslissing en werkt graag mee aan de geplande evaluatie.

Overheveling overige oncolytica 2015

Per 1 januari 2015 zijn onderstaande werkzame stoffen overgeheveld naar het ziekenhuis:

 

Geneesmiddelen ATC-code
Cyclofosfamide (Endoxan ®)  L01AA01
Chloorambucil (Leukeran ®) L01AA02 
Melfalan (Alkeran ®)  L01AA03
Busulfan (Myleran ®, Busilvex ®)  L01AB01  
Thiotepa (Tepadina ®)  L01AC01 
Lomustine (Belustine ®)  L01AD02  
Temozolomide (Temodal ®)  L01AX03
Tioguanine (Lanvis ®)  L01BB03
Fludarabine (Fludara ®)  L01BB05
Cytarabine (Depocyte ®)  L01BC01
Capecitabine (Xeloda ®)  L01BC06
Tegafur combinatiepreparaten (Teysuno ®)  L01BC53 
Vinblastine  L01CA01 
Vincristine  L01CA02 

Etoposide (Vepesid ®, Eposin ®, Toposin ®)

L01CB01  
Teniposide (Vumon ®)  L01CB02 
Dactinomycine (Lyovac ®)  L01DA01  
Epirubicine (Farmorubicine ®)  L01DB03
Idarubicine (Zavedos ®)  L01DB06 
Mitoxantron  L01DC03 
Bleomycine (Bleomedac ®)  L01DC01
Mitomycine (Mitomycin-c ®)  L01DC03  
Cisplatine  L01XA01
Procarbazine (Natulan ®)  L01XB01 
Amsacrine (Amsidine ®)  L01XX01 
Hydroxycarbamide (Hydrea ® en Hydroxyurea ®)  L01XX05 
Estramustine (Estracyt ®)  L01XX11 
Tretinoïne (alleen capsules) (Vesanoid ®)  L01XX14 
Topotecan (Hycamtin ®)  L01XX17 
Anagrelide (Xagrid ®)  L01XX35
Thalidomide  L04AX02 
Daunorubicin (Cerubidine ®)  L01DB02  
Ruxolitinib (Jakavi ®) L01XE18  

Methotrexaat en mercaptopurine zijn vanwege hun niet-oncolytische hoofdindicatie niet overgeheveld. Ook fluorouracil is niet overgeheveld.

 

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering