App Receptprijs toont prijs en alternatieven geneesmiddelen

10 april 2015

De nieuwe app ‘Receptprijs’ van het Zorginstituut geeft een indicatie van de kosten van een geneesmiddel, laat zien wat er wordt vergoed en of de patiënt eventueel moet bijbetalen. Ook toont de app de therapeutisch gelijkwaardige alternatieven. Zorgverleners en patiënten kunnen deze informatie gebruiken om het gunstigste alternatief uit te zoeken.

‘Receptprijs’ is een aanvulling op de praktische informatie en adviezen uit het Farmacotherapeutisch Kompas. De informatie over vergoeding is afkomstig van de website medicijnkosten.nl van het Zorginstituut.

De prijs van geneesmiddelen in de app is een indicatie. Wat de apotheker werkelijk vergoed krijgt, hangt af van de contractuele afspraken met de zorgverzekeraar. De kosten die ten laste worden gebracht van het eigen risico van de patiënt hangen af van zijn polisvoorwaarden.

Doelmatig voorschrijven

De Federatie (voorheen Orde) van Medisch Specialisten ontwikkelde in 2012 samen met het ministerie van VWS een eerdere versie van deze app. Doel was specialisten een instrument te bieden bij doelmatig voorschrijven. Het Zorginstituut heeft de app nu overgenomen en aangevuld met informatie over vergoedingen.

Receptprijs-app in de AppStore Receptprijs-app in GooglePlay Bericht Zorginstituut: Receptprijs nieuwe app Zorginstituut

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering