Apothekers starten met scholing via StiPCO

15 januari 2016

Openbaar apothekers kunnen sinds 1 januari nascholing volgen via het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers (StiPCO), dat hen in staat stelt zich verder te ontwikkelen als zorgverlener in de wijk. Zij ontvangen hiervoor een persoonlijke toelage.

StiPCO donkerblauwMinister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kende op 15 december 2015 een vierjarige subsidie toe aan StiPCO. De KNMP voert als aanvrager van de subsidie het programma uit.

Meedoen aan StiPCO

Elke geregistreerd openbaar apotheker ziet vanaf 1 januari 2016 een eigen StiPCO-dossier in PE-online. Hierin vindt hij de nascholingen die hij volgt en de punten die hij behaalt binnen StiPCO. Na afloop van het kalenderjaar wordt de toelage voor de gevolgde StiPCO-scholingen uitbetaald.

Meedoen aan StiPCO? Dit zijn de stappen:

  • Nascholing uitzoeken: de scholingen die binnen StiPCO vallen, zijn te vinden door het StiPCO-vignet aan te klikken in de nascholingsagenda in PE-online.
  • Inschrijven nascholingen: dit verloopt, net als bij nascholing voor de herregistratie, via de aanbieder van de scholing.
  • Leerresultaten registreren: openbaar apothekers krijgen per mail een verzoek om hun leerresultaten te registreren in PE-online, zodra de aanbieder de presentie heeft verwerkt. Het registreren van leerresultaten is een voorwaarde voor het ontvangen van de toelage.
  • Ontvangen toelage: de toelage voor de gevolgde StiPCO-scholingen wordt na afloop van het kalenderjaar automatisch gestort op het bij de KNMP bekende bankrekeningnummer. De eerste uitbetaling is februari 2017. Hieraan voorafgaand ontvangen openbaar apothekers een bericht met de vraag of de bankgegevens kloppen.

Bekijk meer informatie over de stappen

Rol openbaar apotheker in eerste lijn

De scholingen binnen StiPCO ondersteunen openbaar apothekers optimaal in hun veranderende rol als farmaceutisch zorgverlener in de geïntegreerde eerstelijnszorg. Dit betekent dat er niet alleen aandacht is voor farmaceutisch handelen, maar ook voor competenties als samenwerking met andere zorgverleners en coaching/advisering van patiënten. Zelfreflectie is een belangrijk aspect van StiPCO-scholingen, net als onderlinge feedback. Concrete leerdoelen zijn onder meer: Medisch Farmaceutische Beslisregels toepassen; medicatiebeoordelingen uitvoeren; en veilig en effectief de medicatieoverdracht realiseren.

Bekijk meer informatie over de competenties en leerdoelen binnen StiPCO
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie