Apothekers gezocht voor pictogrammenstudie laaggeletterden

6 augustus 2015

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is op zoek naar apothekers die willen deelnemen aan een pictogrammentest. Het ziekenhuis ontwikkelde pictogrammen voor laaggeletterden en onderzoekt of dit leidt tot een beter gebruik en begrip van patiënteninformatie.

Samen met mensen van verschillende geletterdheidniveaus maakte het LUMC een pictogramvariant van de informatiefolders over antihypertensiva. Het is de bedoeling om deze visuele folder in de praktijk te evalueren, met minimale belasting voor deelnemende apotheken.

Hoe werkt het?

Apothekers krijgen willekeurig de standaardfolders voor eerste uitgifte van antihypertensiva of de pictogramvarianten, waarmee zij de gebruikelijke patiëntenvoorlichting geven. Vervolgens vragen zij de patiënt om deel te nemen en een contactformulier in te vullen. De onderzoekers benaderen deze patiënt dan telefonisch voor de informed consent-procedure en 2 korte interviews. Met toestemming verzamelen de onderzoekers bij de apotheek gegevens over het afhalen van het geneesmiddel en bij de behandelend arts over bloeddrukcontrole. Hiermee willen zij kijken of de effecten doorwerken op therapietrouw en gezondheidsuitkomsten.

Het LUMC zet zich samen met Universiteit Leiden, SLS communicatiediensten, Pharos en de KNMP in voor de ontwikkeling van een pictogrammensysteem voor eenvoudige en begrijpelijke patiëntinformatie. Deze studie start in september 2015 en duurt maximaal een half jaar.

Aanmelden of meer informatie

Als u mee wilt doen aan dit onderzoek of vragen heeft, kunt u contact opnemen met Mara van Beusekom van het LUMC, tel. (071) 527 1886 of e-mail: .

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering