Apotheken ontvangen in augustus aanvraagformulier voor stagevergoeding assistenten

15 juli 2016

Apotheken die voor vergoeding van de stagebegeleiding van apothekersassistenten in aanmerking komen, ontvangen half augustus van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een aanvraagformulier. Hiermee kunnen zij voor schooljaar 2015/2016 subsidie aanvragen uit het Stagefonds Zorg.

VWS vult het aantal stageplaatsen per apotheek op het formulier alvast in met informatie van de stichting Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en onderwijsinstellingen.

Aanvraag gedeeltelijke stagevergoeding

Apotheken vragen de subsidie aan door het formulier te ondertekenen en te verzenden naar VWS. Dit moet uiterlijk 1 oktober 2016 binnen zijn bij het ministerie. Als het aantal stageplekken op het formulier niet klopt, is het ook mogelijk voor een hoger aantal subsidie aan te vragen.

Hoogte vergoeding

Het budget voor de subsidieregeling, € 112 miljoen in 2015/2016, wordt verdeeld over de gerealiseerde stageplaatsen van alle zorgopleidingen die voor het stagefonds in aanmerking komen. De vergoeding voor een stageplaats kan dus jaarlijks verschillen.

Geen aanvraagformulier ontvangen

Apotheken die half augustus geen aanvraagformulier voor de subsidie hebben ontvangen, terwijl zij menen hier wel recht op te hebben, kunnen een eigen aanvraag doen. Een blanco formulier is vanaf half augustus beschikbaar via de website Stagefondszorg.nl. De bewijslast voor de aanvraag ligt in zo’n geval wel volledig bij de aanvrager.

Subsidie stagebegeleiding

VWS maakte in juli 2015 bekend de kosten van de apothekersassistentenstages gedeeltelijk te gaan vergoeden, vanwege het dreigend tekort aan stageplaatsen voor apothekersassistenten.

Meer informatie

Bekijk veelgestelde vragen over de subsidieregeling op Stagefondszorg.nl
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering