Afspraken administratieve lastenvermindering in de farmacie in de maak

18 februari 2016

Begin april 2016 ligt er een eerste set aan afspraken om de administratieve lasten in de farmacie terug te dringen. Hiertoe is er een werkgroep gestart met vertegenwoordigers van zorgverzekeraars, apothekers, apotheekhoudende huisartsen, het ministerie van Volksgezondheid (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De werkgroep beoogt dat afspraken van huisartsen en zorgverzekeraars inzake ‘Het roer gaat om’ niet leiden tot lastenverzwaring in de apotheek en bij apotheekhoudende huisartsen.

Daarnaast gaat de werkgroep verder aan de slag met de andere knelpunten en oplossingen uit het rapport over regeldruk 'Minder regels, meer zorg' van Sira Consulting, dat afgelopen jaar verscheen.

Onderwerpen die op de agenda staan zijn machtigingen, Medische Noodzaak en formulieren voor verbandmiddelen. Daarnaast ligt de focus op verbetering van processen zoals verantwoording, contractering en kwaliteitseisen. Sommige afspraken kunnen al op korte termijn geïmplementeerd worden. Voor andere afspraken is meer tijd nodig om deze te implementeren.

De werkgroep presenteert eind maart de eerste resultaten en een planning voor het vervolg aan de betrokken besturen.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering