Afronden training voorwaarde voor apothekeropleiders

10 december 2015

Apothekeropleiders moeten de training tot apothekeropleider (ApOp) succesvol hebben afgerond voordat zij andere apothekers kunnen opleiden tot openbaar apotheker specialist. De Specialisten Registratie Commissie Openbare Farmacie (SRC-OF) gaat hier vanaf april 2016 actief op controleren.

Voorheen ging de SRC-OF alleen na of apothekeropleiders zich hadden ingeschreven voor de training. Nu gaat zij ertoe over om te controleren op het afronden ervan. Gebleken is dat deze opleiding essentieel is voor het adequaat begeleiden van apothekers in opleiding tot openbaar apotheker. Het afronden ervan is dan ook een voorwaarde voor openbaar apothekers om op te kunnen leiden. Dit staat ook in het Besluit opleidingseisen.

PAOFarmacie geeft de training tot apothekeropleider ongeveer 6 keer per jaar. Aan bod komen de inhoud van de opleiding, didactiek en praktische zaken rond toetsing en beoordeling.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie