Afgestudeerd voor 2012? Aanvraag BIG-herregistratie vóór 1 januari 2017

16 december 2015

Apothekers die op 1 januari 2012 in het BIG-register stonden ingeschreven, moeten voor 1 januari 2017 hun herregistratie hebben aangevraagd. Dit kan op basis van relevante werkervaring. Apothekers die niet voldoen aan de werkervaringseisen en die toch registratie willen behouden, moeten tijdig de toets BIG-Herregistratie afleggen. Alleen geregistreerden mogen de titel apotheker gebruiken. Net als alle zorgverleners moeten apothekers zich elke 5 jaar laten herregistreren.

Openbaar, ziekenhuis- en industrieapothekers

Eens per 5 jaar moeten alle BIG-geregistreerde apothekers voldoen aan de eis dat zij in die 5 jaar ten minste 2080 uur relevante werkervaring hebben opgedaan. Voor apothekers die in een openbare, poliklinische of ziekenhuisapotheek werken spreekt het vanzelf dat hun werkervaring valt binnen het deskundigheidsgebied en betrekking heeft op de individuele patiëntenzorg.

Ook werkzaamheden die betrekking hebben op de productie van geneesmiddelen in de farmaceutische industrie worden gerekend tot het deskundigheidsgebied van de apotheker.

Toets BIG-Herregistratie 2016

Apothekers die niet voldoen aan de werkervaringseisen, moeten door middel van de toets BIG-Herregistratie aantonen dat zij over de benodigde competenties beschikken om de titel ‘apotheker’ te mogen voeren. Bij een voldoende score ontvangen de apothekers een Persoonlijk Registratie Certificaat (PRC) waarmee zij weer kunnen worden ingeschreven in het BIG-register.

PAOFarmacie organiseert de toets, in opdracht van de universiteiten Groningen en Utrecht. In 2016 zal de toets op 23 mei en 7 november worden afgenomen. De KNMP heeft voor haar leden een korting op de deelnamekosten bewerkstelligd.

Meer informatie

BIG-herregistratie op KNMP.nl BIG-register: Herregistreren als apotheker PAOFarmacie: Toets BIG-Herregistratie
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie