Advies aan apothekers: zoek contact met de cliëntenraad

25 februari 2016

Tijdens vier regiobijeenkomsten in Nederland kregen apothekers deze maand het nadrukkelijke advies vooral eens contact te zoeken met de cliëntenraad in de omgeving. Ze zijn, zo betoogde adviseur Tiske Boonstra van het LOC Zeggenschap in zorg, voor de apotheker van toegevoegde waarde waar het de omgang met de kwetsbare oudere betreft. ‘Cliëntenraden hebben vaak een hechte relatie met de kwetsbare oudere. Ze weten in de regel veel over het leven van de patiënten.’

Blijkens de volle zalen sloeg het thema ‘Kansgerichte farmaceutische zorg bij kwetsbare ouderen’ goed aan tijdens de door KNMP gehouden regiobijeenkomsten in Nieuwerkerk aan den IJssel, Eindhoven, Zwolle en Zaandam. Een extra, vijfde, bijeenkomst wordt gepland voor 22 maart in de regio Utrecht.

Tiske Boonstra, die met het LOC liefst 1300 cliëntenraden in Nederland vertegenwoordigt, blikt tevreden terug. ‘We hadden voor alle aanwezigen een bewaarkaart medicijnen en gezondheid beschikbaar en ik zag menig apotheker hiermee vertrekken. De bewaarkaart is gemaakt vanuit het perspectief van de cliënt(enraad).’

Het fenomeen cliëntenraad bleek tijdens de bijeenkomsten niet bij iedereen even bekend. Sommigen hadden er nog nooit van gehoord, anderen hadden al ervaringen opgedaan. Het bij wet geregelde medezeggenschapsorgaan voor cliënten/patiënten van een zorginstelling bestaat in Nederland al sinds 1996. De raden hebben wettelijk gegronde invloed op beleid en uitvoering door verzwaar adviesrecht op medicatieveiligheid.

‘Zoek contact met de cliëntenraad in de eigen omgeving.  Ze kunnen de apotheker van extra informatie voorzien en hebben inzicht in het leven van een cliënt, stelt Tiske Boonstra. ‘En andersom kan de cliëntenraad ook veel hebben aan uitwisseling met de apothekers voor informatie en advies hoe zij de cliënt op dit thema het beste bij kunnen staan en informeren.’

Bij de vorig jaar door de KNMP geïntroduceerde regiobijeenkomsten is er met diverse sprekers gelegenheid dieper in te gaan op een bepaald thema. In 2015 stond therapietrouw als thema centraal en deze maand de kwetsbare oudere. Het betreft een groeiende groep mensen, want het aantal 65-plussers neemt van 2,6 miljoen in 2011 toe tot 4,6 miljoen in 2039. Het aantal kwetsbare ouderen van nu nog 700.000 groeit in 2030 naar een miljoen.

Voorzitter Peter Wognum van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) verzorgde telkens een inleiding voordat LOC Zeggenschap in Zorg en Maria Dolders namens Verenso, de specialisten in de ouderengeneeskunde, aan het woord kwamen. Na de pauze was er steeds ruimte voor een praktijkspreker en de nodige interactie.