Aanpassingen brengen regels NZa dichter bij praktijk

23 december 2015

De NZa heeft de beleidsregel prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg en de nadere regel declaratie- en transparantieverplichtingen aangepast. De wijzigingen nemen eventuele onduidelijkheden weg en laten de regels beter aansluiten bij de praktijk. Inhoudelijk verandert er voor de praktijk niets.

BNG ook bij weekterhandstelling

De beleidsregel prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg geeft nu duidelijk weer dat een begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel ook kan plaatsvinden bij een eerste terhandstelling van een geneesmiddel in weekdoseerverpakking. Dit was al mogelijk en betreft dus geen inhoudelijke aanpassing van de beleidsregel.

De wijze waarop het verdwijnen van de knip tussen de terhandstelling en het begeleidingsgesprek in de eerdere versie van de beleidsregel stond, gaf onduidelijkheid over de vraag of een begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel ook kan plaatsvinden bij een eerste terhandstelling van een geneesmiddel in weekdoseerverpakking. Deze onduidelijkheid heeft de NZa nu weggenomen.

KNMP-bericht (10 september): 'BNG niet meer apart op de nota' Beleidsregel prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg

Deelprestaties op 1 regel op de nota

De nadere regel declaratie- en transparantieverplichtingen is zo aangepast dat deelprestaties (zoals een ANZ-toeslag of een magistrale bereiding) op dezelfde regel op de nota als de prestatie komen te staan. Dit sluit aan bij de praktijk, de methodiek van de G-Standaard en apotheekinformatiesystemen.

Lees de nadere regel declaratie- en transparantieverplichtingen

Transparantie folder

Eerder dit jaar brachten de KNMP en de NZa een gezamenlijke folder uit waarin de transparantieverplichtingen uit verschillende NZa-documenten zijn vastgelegd in één overzichtelijke folder.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering