Aanpassing HKZ-schema aan nieuwe ISO 9001:2015: overgangsregeling tot september 2018

24 december 2015

Het HKZ-certificatieschema voor openbare apotheken wordt per eind januari 2016 aangepast aan de nieuwe ISO 9001:2015. Apotheken die hun HKZ-certificaat willen behouden, hebben tot september 2018 om aan de nieuwe eisen te voldoen.

HKZ past de certificatieschema’s aan de nieuwe ISO 9001: 2015 aan om zo ISO-compatibel te zijn. In de nieuwe ISO 9001:2015 ligt de focus op de risico’s en de kansen van een organisatie. De norm stelt minder eisen aan het beschrijven van processen, maar biedt handvatten om ervoor te zorgen dat het kwaliteitssysteem gaat leven binnen de organisatie.

Overgangsregeling

De overgangsregeling is vanaf eind januari 2016 beschikbaar via de HKZ website. Apotheken met een goed werkend systeem, hoeven weinig tot niks te doen. Zij kunnen deze verandering aangrijpen om meer ‘lean’ te werken en het systeem nog meer naar de hand te zetten. Risicogericht werken is al een belangrijk onderdeel van veel HKZ-normen voor de openbare apotheek.

Apotheken kunnen bij een reguliere toetsing (hercertificatie of controle audit) overgaan op het nieuwe schema. De extra tijd hiervoor wordt door HKZ geschat op 2 uur voor een apotheek met minder dan 10 FTE. Boven de 10 FTE gaat het om minimaal 4 uur extra. Overleg vooral met uw certificeerder over deze overgang.

Brochure

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Contact

Bij vragen of voor meer informatie: Inka Nanninga via inka.nanninga@knmp.nl of via 070 373 71 23.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering