KNMP.NL

rss.jpg

Mailing over uitbetaling StiPCO-tegemoetkoming uitgesteld tot oktober
De mail aan openbaar apothekers over de uitbetaling van de tegemoetkoming voor het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers (StiPCO) is uitgesteld tot begin oktober 2016. De KNMP vraagt apothekers in deze mail het IBAN-bankrekeningnummer te controleren waarop de StiPCO-tegemoetkoming vanuit het subsidieprogramma van VWS gestort zal worden.
Salbutamol-inhalator Sandoz mag op de markt blijven
De klachten over de salbutamol-inhalator van Sandoz kunnen niet aan het product zelf worden toegeschreven. Dat is de conclusie van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), op basis van onderzoek na meldingen dat deze astma-inhalator minder goed werkt. Wel is de omzetting van veel astma- en COPD-patiënten in korte tijd, naar dit type inhalator, een mogelijke verklaring voor het aantal klachten.
CZ doet onderzoek naar gestolen verzekeringspas en vervalste recepten
Zorgverzekeraar CZ doet onderzoek naar het onrechtmatig verkrijgen van tramadol door middel van een gestolen verzekeringspas en vervalste recepten. Een onbekende derde heeft bij meerdere apotheken in Nederland het geneesmiddel verkregen.
Pleidooi voor goede gegevensuitwisseling in de zorg
Stimuleer goede, snelle en veilige gegevensuitwisseling in de zorg. Die oproep doen de Patiëntenfederatie Nederland, de Nierstichting, het Reumafonds, ouderenorganisatie KBO-PCOB en de KNMP aan de Eerste Kamer. Deze organisaties pleiten voor het instemmen van het wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Op dinsdag 27 september debatteert de Eerste Kamer hierover met de minister van VWS.
Medewerking poliklinisch apothekers gevraagd voor onderzoek naar receptwijzigingen
Een onderzoeksteam van SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy vraagt medewerking voor een landelijk onderzoek naar receptwijzigingen in de openbare apotheek en de poliklinische apotheek. Inmiddels zijn er voldoende aanmeldingen van openbaar apothekers, maar nog te weinig van poliklinische apothekers. Deelname aan het onderzoek, uit te voeren in samenwerking met de KNMP, komt onder meer neer op het noteren van alle receptwijzigingen op 1 dag.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl