KNMP.NL

rss.jpg

CBG onderzoekt gevolgen eventuele schorsing antimycoticum
Het CBG doet onderzoek naar de gevolgen van een eventuele schorsing van het antimycoticum Voriconazol Aurobindo tablet filmomhuld 50 mg en Voriconazol Aurobindo tablet filmomhuld 200 mg. Aanleiding hiervoor is het advies van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA om de handelsvergunningen te schorsen van geneesmiddelen die zijn geregistreerd op basis van door Micro Therapeutic Research uitgevoerd bio-equivalentie onderzoek.
Handreiking digitaliseren van patiëntendossiers met tips en uitgangspunten
Het project van de KNMP met de VJA en VWS om papieren patiëntendossiers om te zetten in digitale dossiers is afgerond met een handreiking digitaliseren van patiëntendossiers. De administratieve lasten worden hiermee verder teruggedrongen.
Wat vindt u van de ‘Sterkebottencampagne'? 3 korte vragen
De KNMP verneemt graag van u hoe u en uw patiënten de lopende ‘Sterkebottencampagne’ waarderen. De korte vragenlijst is anoniem en duurt een aantal minuten.
SP stelt Kamervragen over prijsopdrijving medicijnen
De Tweede Kamerfractie van de SP stelt Kamervragen over de prijsopdrijving van Camcolit, Slow K, Norgalax en Calcitonine. Dit na berichtgeving door de KNMP over de praktijken van Essential Pharmaceuticals.
Vervalst recept tramadol aangeboden in Amsterdam
Bij de Leidsestraat Apotheek in Amsterdam is een vervalst recept aangeboden voor tramadol. Daarvan heeft de KNMP een melding gekregen.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl