KNMP.NL

rss.jpg

Praktische handreiking bij meldplicht datalekken
Hoe om te gaan met een datalek? Dat staat in een praktische handreiking voor apothekers, huisartsen, huisartsenposten, gezondheidscentra en zorggroepen. De handreiking geeft aan hoe een datalek te melden en beantwoordt veelgestelde vragen, zoals wanneer er sprake is van een datalek en welke acties dan zijn aan te raden.
Controle bij terhandstellingen kan en mag ook digitaal
Controle bij terhandstellingen kan en mag ook digitaal. Door technologische ontwikkelingen bestaat de mogelijkheid controle bij het gereedmaken van geneesmiddelen voor uitgiften niet alleen door een personen maar met digitale middelen te laten plaatsvinden. Het zogeheten tweehandensysteem biedt daarom bij bepaalde gevalideerde werkwijzen ruimte voor een éénhandsysteem. Dit zijn de KNMP en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een bestuurlijk overleg overeengekomen.
Wissel van opleidingsplek tijdig melden
Wie wisselt van opleidingsplek tijdens de opleiding tot specialist moet dit tijdig melden bij de specialistenregistratie commissie openbare farmacie (SRC-OF). Apothekers die dit nalaten lopen het risico dat ze niet kunnen afstuderen of niet geregistreerd kunnen worden.
Informatie over geneesmiddelen in het verkeer bij elkaar
Voor apothekers is sinds 8 december alle informatie over rijgevaarlijke geneesmiddelen beschikbaar via de online toolkit 'Rij veilig met medicijnen'. Deze is te vinden op www.rijveiligmetmedicijnen.nl en vooral bedoeld voor apothekers, huisartsen, psychologen, bedrijfsartsen en psychiaters. Deze beroepsgroepen komen vaak in aanraking met mensen die rijgevaarlijke geneesmiddelen gebruiken.
Onderzoek naar beschikbaarheidsbijdrage dienstapotheken
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoekt of het instellen van een beschikbaarheidsbijdrage bijdraagt aan een betaalbare farmaceutische Avond-Nacht-Zondag (ANZ)-zorg. De NZa doet dit in opdracht van minister Schippers van VWS. De minister wil met flankerende maatregelen een hoge prijs voor ANZ-zorg indammen. Dit schrijft Schippers in een brief aan de Tweede Kamer.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl