‘Apotheker is de meest laagdrempelige zorgverlener’

8 juni 2016

‘De apotheker is voor veel patiënten de meest laagdrempelige zorgverlener.’ Dat zegt minister Edith Schippers op het internationale apothekerscongres in Nederland waarvan de KNMP gastheer is.

In een videoboodschap spreekt de minister op 8 juni 2016 het PGEU Congres toe en wijst zij op de sleutelrol van de apotheker in de samenwerking tussen zorgprofessionals in de eerstelijnszorg. Zij stelt dat alleen door deze samenwerking de transitie naar zorg dichtbij huis zich kan voltrekken.

De minister prijst de apothekers voor de kwalitatieve farmaceutische zorg die geleverd wordt door hun advies over leefstijl, medicatiebewaking en het verschaffen van informatie over veiligheid en bijwerkingen van medicijnen. Daarnaast leveren apothekers volgens de minister een bijdrage aan de duurzaamheid van de gezondheidszorg door goedkope geneesmiddelen te verstrekken waar kan en duur waar het nodig is.

Ook schenkt Schippers aandacht aan de problematiek rond de medicijntekorten en erkent zij de impact daarvan op patiënten en apothekers. Zij streeft ernaar om in internationaal verband de geneesmiddelentekorten te bestrijden.

Ten slotte roept de minister apothekers op om informatie over het gebruik van dure en innovatieve geneesmiddelen te verzamelen. Op basis van deze data kunnen apothekers laten zien met welke innovatieve geneesmiddelen patiënten echt gebaat zijn en kunnen zij zo enerzijds de veiligheid, effectiviteit van medicijnen en anderzijds de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg KNMP